Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby dane z nehnuteľností  na rok 2022 sú určené na základe katastrálnych území hlavného mesta v nasledovných pásmach:
a) Pásmo A: katastrálne územia Vajnory, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Devínska Nová Ves,
b) Pásmo B: katastrálne územia Čunovo, Devín, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Rača, Rusovce, Záhorská Bystrica,
c) Pásmo C: katastrálne územia Nové Mesto, Vinohrady, Ružinov, Trnávka, Petržalka,
d) Pásmo D: katastrálne územia Staré Mesto, Nivy.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2019 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti