Šport

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  vytvára podmienky  pre šport a rekreáciu  pre obyvateľov Bratislavy  prostredníctvom svojej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy (STaRZ), ktorá okrem spravovania športových areálov a zariadení organizuje aj viaceré športové podujatia ako  Beh Devín Bratislava, Cyklotúra priateľstva, Bratislavský cross a športové projekty. Bratislava zároveň prispieva na šport prostredníctvom grantového programu pre voľnočasové aktivity  a partnerstvom pri organizovaní niektorých športových projektov. Mesto zároveň  aktívne vstupuje aj do medzinárodných športových podujatí. Hlavné mesto je a  bude otvorené skvalitňovať  možnosti športovania pre obyvateľov mesta a tiež je otvorené k  spolupráci na športových aktivitách a projektoch v prospech rozvoja športu v  Bratislave.