Bratislava aj tento rok zasahuje ešte skôr, ako sa z lariev stihnú vyliahnuť komáre


Bratislava reguluje komáre prostredníctvom biologického larvicídu BTI, teda rovnakým spôsobom, aký využívajú už roky v susednom Rakúsku. Jeho výhodou je, že na rozdiel od chemických postrekov, ktoré majú škodlivé účinky na zdravie obyvateľov a životné prostredie, BTI účinkuje výlučne na larvy komárov a je možné ho používať aj v lokalitách s vyšším stupňom ochrany, kde chemické postreky nie je možné použiť a kde sa nachádza veľká časť liahnisk.

„Prítomnosť Dunaja a Moravy – dvoch riek so záplavovými územiami, predstavujú v Bratislave ideálne podmienky pre výskyt komárov. Ich množenie chceme čo najviac minimalizovať. S BTI máme už skúsenosti a najmä dobré výsledky – pri správnom použití ide o najefektívnejší prostriedok na ničenie komárov. BTI využíva kmene baktérií, ktoré napádajú larvy komárov, ide teda o biologickú formu obrany proti ich premnoženiu. Dôležité je správne načasovanie a poctivý monitoring, pretože štádium lariev trvá len niekoľko dní,”  uviedol mestský biológ Nasir Jalili.

Bratislava začala s monitoringom už v marci, s príchodom teplých dní sú odborníci v teréne každý deň. V rámci aktuálnej sezóny už majú za sebou viac ako 30 pozemných zásahov, najmä v mestských častiach Jarovce, Rusovce, Čunovo, Dúbravka, Petržalka, Devín, Karlova Ves či Devínska Nová Ves. Išlo o pozemné zásahy vykonávané ručne a strojom na chrlenie granulátu s účinnou látkou. 

V eliminácií komárov Bratislave aj tento rok pomáhajú desiatky vyškolených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí chodia kontrolovať stav liahnisk, odoberajú z nich vzorky a informácie následne zadávajú do špeciálnej mapovej aplikácie. V prípade zistenia aktívneho liahniska je následne vykonaný zásah. V spolupráci s dodávateľom zásahy vykonávajú aj zamestnanci Komunálneho podniku. 

“Pri zásahoch používajú postrekovače, ktoré dokážu chrliť granulát do vzdialenosti až 14,5 metra. Vieme s nimi ošetriť aj stredne veľké a ťažšie dostupné liahniská - granulát sa bez problémov dostane do vody a začne účinkovať. V prípade väčších liahnisk, ktoré sú napríklad husto zarastené stromami, vieme použiť aj čln. Z neho vieme aplikovať BTI vo forme postreku priamo do vody, aj pod korunami stromov, kde by sme nemohli použiť dron ani helikoptéru,” priblížil koordinátor regulácie komárov, Marek Ziegler.

Na území mesta sa vyskytuje viac ako tisíc pravidelných väčších liahnísk a ďalšie stovky až tisíce sporadických menších mlák, ktoré tiež poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov. Výskytu komárov nie je možné predísť úplne, Bratislava sa ale sústredí na včasné zlikvidovanie čo najväčšieho počtu lariev, aby štípajúcich komárov bolo čo najmenej.

„Sú miesta, kde zasahovať nemôžeme, napríklad územia s 5. stupňom ochrany, kde samozrejme nie je možné použiť ani chemické postreky, alebo súkromné záhrady. Tam nám však vedia pomôcť sami záhradkári. Každý sud s vodou je aj potenciálne liahnisko komárov. Prekrytie sudu alebo pravidelné vylievanie vody po daždi je jednoduchý úkon, ktorý môže mať  z hľadiska eliminácie komárov veľký efekt,” uviedla námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová. 

Súčasťou monitoringu bude aj tento rok sieť CO2 lapačov, ktoré budú od začiatku júna rozmiestnené po meste a budú indikovať výskyt dospelých komárov. 

Bratislava zároveň aj tento rok uvíta do radov dobrovoľníkov nových záujemcov a záujemkyne. Bližšie informácie o aktivitách spojených s reguláciou komárov, aj o tom, ako sa stať dobrovoľníkom, nájdete na stránke: https://lovcikomarov.sk/ 

Súvisiaci obsah

Komentáre