Bratislava bude od nového roka zverejňovať na svojej internetovej stránke dlžníkov


V týchto dňoch mesto posiela existujúcim dlžníkom upovedomenie o výške nedoplatku s informáciou, že ak si dlžníci nesplnia svoju daňovú povinnosť voči samospráve, začiatkom roka 2012 budú zverejnení na internete. Ide o tých Bratislavčanov či právnické osoby sídliace v slovenskej metropole, ktoré majú podlžnosti na dani z nehnuteľností či pri poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Slovenská metropola môže k takémuto „represívnemu“ kroku pristúpiť po tom, čo sa zmenil zákon o správe daní. V záujme lepšieho informovania daňovníkov o ich nedoplatkoch, o možnostiach riešenia vzniknutej situácie, zverejnil magistrát na bratislavskej internetovej stránke kontaktné údaje na jednotlivých odborných zamestnancov mesta, správcu dane.

Súvisiaci obsah

Komentáre