Bratislava poskytne prvé nájomné byty nájomcom z reštituovaných bytov


Mestské byty, ktoré boli v neužívateľnom stave, sa podarilo  zrekonštruovať. Byty tak teraz môžu slúžiť pre nájomcov z reštituovaných bytov, pre ktorých má Bratislava zo zákona povinnosť zabezpečiť náhradné nájomné bývanie. Zároveň mesto pripravuje rekonštrukciu ďalších piatich bytov, ktoré plánuje na rovnaký účel odovzdať do konca tohto roka.

 

Byty sú prideľované podľa poradia v zozname čakateľov na náhradný nájomný byt podľa počtu izieb priznanej bytovej náhrady. Každý žiadateľ je povinný preukázať splnenie všetkých zákonných predpokladov pre vznik nároku na bytovú náhradu. Tých, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na náhradný nájomný byt, mesto zapísalo do zoznamu. Do zoznamu boli zapisovaní podľa časového poradia, ako im boli priznávané nároky na bytovú náhradu, čo je rozhodujúce pre určenie poradia pridelenia obstaraných náhradných nájomných bytov.

 

Žiadatelia, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí sú zapísaní v zozname, majú zákonný nárok ostať v reštituovaných bytoch do doby, pokým im mesto poskytne bytové náhrady. Zároveň hlavné mesto vypláca vlastníkom reštituovaných bytov rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. Hlavné mesto robí všetko pre to, aby boli žiadateľom poskytnuté bytové náhrady čo najskôr.

 

Čakatelia na náhradný nájomný byt sú aj pán Vojtech s manželkou, ktorým bol na základe poradia pridelený jeden zo šiestich zrekonštruovaných bytov. „V reštitučnom dome bývam skoro 57 rokov. Od roku 1992 tam býva aj  manželka a dve deti. Bol to pre nás šok, keď sa prihlásil nový majiteľ. Tým pádom sme prišli o výhodu odkúpiť si byt ako ostatní ľudia. Takže sme ostali v podnájme,“ vysvetľuje pán Vojtech situáciu, v ktorej sa s rodinou ocitol. Už v najbližších dňoch sa však budú môcť presťahovať do novozrekonštruovaného bytu.

 

Riešenie náhradného nájomného bývania zastrešuje pracovná skupina k nájomnému bývaniu, ktorú vedie námestníčka primátora Lucia Štasselová: „Teší ma, že po dlhej dobe môžeme prvým nájomcom z reštituovaných bytov ponúknuť náhradné nájomné bývanie. Zároveň si však uvedomujeme povinnosť mesta voči všetkým čakateľom na náhradný nájomný byt a intenzívne na tom pracujeme.

V súčasnosti je, žiaľ, nájomné bývanie v Bratislave mimoriadne zanedbané a nové nájomné byty potrebujeme nielen pre nájomcov z reštituovaných bytov, ale napríklad aj pre dôležité povolania, ktoré v meste potrebujeme, či pre ľudí a rodiny, ktorí sa prechodne dostali do ťažkej životnej situácie. Preto pracujeme na zabezpečení väčšieho počtu dostupných nájomných bytov nielen rekonštrukciou mestských bytov a budov, ale aj prípravou vlastných projektov výstavby či spolupráce so súkromným sektorom.“

Súvisiaci obsah

Komentáre