Bratislava spúšťa dostupné nájomné bývanie pre rodiny a seniorov bez domova


Mestské zastupiteľstvo dalo jednohlasne zelenú na domáce pomery prelomovému projektu, ktorý pomôže vybraným ohrozeným sociálnym skupinám opäť získať svoj domov. Projekt dostupného bývania s prvkami housing first neposkytne len samotné bývanie, ale aj intenzívne sociálne poradenstvo, ktoré sa zameria na udržanie si bývania, zdravie alebo stabilizáciu príjmov. “Ide o jedinečný moment v prístupe mesta Bratislava v téme pomoci ľuďom, ktorí prišli o domov. O to viac v časoch po prvej vlne ochorenia COVID19, kedy hrozí, že sa z ekonomických dôvodov na ulici ocitne čoraz viac ľudí,” hovorí Sergej Kára, splnomocnenec bratislavského primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie.

Rodiny bez domova, ktoré žijú v dočasnom ubytovaní mesta a tiež seniori bez domova tak budú mať možnosť uchádzať sa o 9 mestských nájomných bytov, ktoré boli neobývateľné a prešli základnou rekonštrukciou. Mesto takto zrekonštruuje 22 neobývaných bytov. Druhá polovica z nich bude pridelená čakateľom na náhradný byt z reštituovaných nehnuteľností.

Nových nájomníkov do bytov vyberie odborná komisia a sociálna komisia a to na základe stanovených kritérií - miery sociálnej odkázanosti a ohrozenia. Dlhodobú nájomnú zmluvu teda získajú tí, ktorí sa nachádzajú vo vážnej sociálnej kríze. Mesačné platby zostanú na tej istej úrovni ako pri iných nájomníkoch mestských bytov. Mesto bude sledovať dodržiavanie splatnosti nájomného, platných podmienok zmluvy a spolunažívania a projekt pravidelne vyhodnocovať.

Ďalším z prvkov housing first prístupu v projekte je sociálna podpora, ktorú  poskytnú novým nájomníkom profesionálni sociálni pracovníci a pracovníčky. Pravidelné stretnutia s nájomníkmi tak pomôžu predovšetkým udržať si nové bývanie alebo pracovať na zlepšení kvality ich života, ako napríklad zlepšenie príjmovej situácie, zdravotného stavu alebo vytvorenie dobrých susedských vzťahov. Mesto plánuje v tejto oblasti na projekte spolupracovať s bratislavskými neziskovými organizáciami, ktoré majú najväčšie skúsenosti s prístupom housing first alebo odbornou pomocou rodinám.

Prístup housing first (najprv bývanie) inovatívne rieši situáciu ľudí bez domova z opačného konca ako iné formy doterajšej pomoci. Ľudia bez domova získajú v prvom rade možnosť stabilného bývania, vďaka ktorému sa im následne môže podariť zlepšiť si svoju životnú situáciu, zdravie, vzťahy alebo príjem. Bývanie je totiž základným predpokladom pre všetkých ľudí, aby dokázali žiť plnohodnotný a kvalitný život. Mnohé zahraničné mestá úspešne realizovali podobné projekty, ktoré sa následne stali hlavným nástrojom riešenia bezdomovectva.

Bratislava chce v rámci projektu realizovať aj výskum, ktorého výsledky môžu následne pomôcť v zaradení prístupu housing first do národných politík a pomôcť tak k ukončovaniu bezdomovectva v rámci celého Slovenska. Prvú správu z priebehu projektu bude mesto komunikovať po 6 mesiacoch od zabývania nových nájomníkov.

Súvisiaci obsah

Komentáre