Bratislava zintenzívňuje monitoring liahnisk komárov a zavádza vzdušnú aplikáciu biologického prostriedku dronmi


V Bratislave, ktorá sa nachádza v blízkosti dvoch riek so záplavovými územiami, je súčasťou letnej sezóny aj výskyt komárov, ktoré v prípade premnoženia znepríjemňujú život obyvateľom mesta. Cieľom regulácie komárov je zmierňovanie dopadov ich kalamitného premnoženia, ktoré nastáva v období, kedy výdatné zrážky počas letných dní striedajú vysoké teploty alebo ak sa zaplavia inundačné územia v povodí Dunaja a Moravy. Na území mesta sa vyskytuje viac ako tisíc pravidelných väčších liahnisk a ďalšie stovky až tisíce sporadických menších mlák, ktoré tiež poskytujú vhodné podmienky na liahnutie komárov. Aj keď výskytu komárov nie je možné predísť úplne, tento rok mesto Bratislava zaviedlo viacero vylepšení, vďaka ktorým sa podarí včas zlikvidovať výrazne viac liahnisk komárov ako v predošlých rokoch. 

Bratislava v roku 2019 pristúpila k regulácii komárov prostredníctvom biologického larvicídu BTI. Narozdiel od chemických postrekov, ktoré majú dokázané škodlivé dopady na zdravie ľudí aj životné prostredie, BTI iným živočíchom neškodí a je možné ho používať aj v lokalitách s vyšším stupňov ochrany, kde chemické postreky nie je možné využiť, no zároveň sa tam nachádza výrazný výskyt liahnisk. BTI navyše ničí komáre už v štádiu larvy, čiže skôr ako sa z nich vyliahnu štípajúce komáre. Naopak, chemické postreky sa používajú plošne až v momente, keď vyliahnuté komáre už sú kalamitne premnožené. 

Štádium larvy môže pri optimálnych poveternostných podmienkach v lete trvať len niekoľko dní, preto je pri použití prostriedku BTI kľúčový monitoring liahnisk. Počas sezóny 2019 napriek zabezpečeniu BTI chýbal mestu podrobnejší monitoring liahnisk, na základe ktorého by bolo možné tento prípravok včas aplikovať. Minulý rok tak nastal napriek monitoringu v dôsledku prívalových dažďov a vysokých teplôt enormný výskyt komárov v Bratislave aj v susedných obciach v Rakúsku. Hlavný nedostatok bol fakt, že mesto nemohlo zasiahnuť larvicídom BTI letecky, kedy by plošne ošetrilo aj rozsiahle ťažko dostupné plochy. 

Tento rok mesto už bude môcť aplikovať BTI aj zo vzduchu prostredníctvom dronov a v prípade zaplavenia inundačných území aj pomocou helikoptéry z Rakúska. V kritickom momente výskytu lariev tak budeme môcť zasiahnuť výrazne viac liahnisk na väčšej ploche. Dostupnejšie liahniská budú naďalej ošetrené prostredníctvom pozemných tímov.

Monitoring v tomto roku rozšírime aj o tzv. CO2 lapače, ktoré budú rovnomerne rozložené po meste indikovať výskyt dospelých komárov v priestore. 

Na výkon monitoringu prostredníctvom dobrovoľníkov aj samotnú aplikáciu BTI dohliada nový koordinátor regulácie komárov v Bratislave. Oproti minulému roku, keď monitoring vykonával tím 5 odborníkov, tento rok sa do monitorovania liahnisk, ktoré je kľúčové pre správne načasovanie aplikácie BTI, zapojí aj približne 200 zaškolených dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, tzv. lovcov komárov, ktorí vzorky zaznamenávajú prostredníctvom aplikácie vyvinutej v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Keďže v prípade klimatických podmienok ideálnych na liahnutie zotrváva komár v larválnom štádiu len niekoľko dní, je mimoriadne dôležité, aby sme v priebehu niekoľkých dní zmonitorovali stovky liahnisk. 

Monitoring liahnisk mestským biológom, vedcom Univerzity Komenského v Bratislave, začal už vo februári, pravidelný monitoring prebieha od 1. marca. Spolu bolo doteraz vykonaných takmer 2500 monitoringov. Žiadny z nich nezaznamenal problematické množenie komárov, a to aj v dôsledku nevyhovujúcich klimatických podmienok. 

Aj keď mesto urobilo všetko preto, aby sme tento rok zlikvidovali čo najviac liahnisk komárov, faktom je, že súkromné záhrady a ďalšie súkromné plochy, kde mesto zasahovať nemôže, sú naďalej významnými zdrojmi komárov. V spolupráci s mestskými časťami preto pracujeme na systéme zabezpečenia likvidácie lariev komárov aj v týchto priestoroch. V záhradách môžu byť rizikovými miestami na rozmnožovanie komárov napríklad neprikryté sudy naplnené vodou či dokonca kvetináče, v ktorých stojí iba malé množstvo vody. V jednej takejto tácke pod kvetináčom sa môžu vyliahnuť až stovky komárov. Každý obyvateľ tak môže prispieť k znižovaniu počtu komárov práve predchádzaním podmienok vhodných na liahnutie komárov. Bližšie info nájdu na www.lovcikomarov.sk

Podľa reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky až 72 percent obyvateľov Bratislavy preferuje, aby sa na reguláciu komárov používali biologické prípravky, ako napr. BTI, ktoré na rozdiel od chemických postrekov nemajú negatívne dopady na zdravie ľudí a životné prostredie.

Bratislavčanky a Bratislavčania teda potvrdili, že BTI je správna cesta. Zároveň sa ale vyjadrili, že regulácia komárov je jedna z oblastí, kde sa nám zatiaľ nedarí. Vieme to, situácia v niektorých mestských častiach minulý rok naozaj bola zlá. Tento rok sme preto priniesli viaceré zásadné vylepšenia. Rozsiahly monitoring pomocou stovák dobrovoľníkov, letecká aplikácia BTI aj použitie dronov na ťažko dostupné liahniska. Leto bez komárov sa nedá zaručiť, sme ale presvedčení, že vďaka týmto vylepšeniam by situácia tento rok mala byť podstatne lepšia.

Na stránke www.lovcikomarov.sk tiež spúšťame systém monitorovania podmienok, ktorý bude počas celej sezóny signalizovať aktuálnu vhodnosť klimatických podmienok na liahnutie komárov a prípadný vznik podmienok vhodných na kalamitné liahnutie. Tento systém zároveň informuje o intenzite monitoringu a zásahov v liahni. 

Každý obyvateľ zároveň môže pomôcť s odhaľovaním nových liahnisk, ktoré môžu priebežne vznikať. Stačí ak na stránke www.lovcikomarov.sk zaznačí do "mapy pre civilistky a civilistov" lokalitu mláky, v ktorej si všimol larvy komárov a pridá fotku liahniska a lariev. Naši školení pracovníci následne preveria aj takéto liahnisko a v prípade, že bude vyhodnotené ako rizikové, vykonáme tam zásah pomocou BTI.

Súvisiaci obsah

Komentáre