Bratislavská samospráva zverejnila na svojej stránke zoznam dlžníkov, neplatičov


Ide teda o tých Bratislavčanov či podnikateľské subjekty, ktoré majú vo vzťahu k samospráve podlžnosti na dani z nehnuteľností,  za ubytovanie či za užívanie verejného priestranstva, alebo pri miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Slovenská metropola mohla k takémuto „represívnemu“ kroku pristúpiť po tom, čo sa zmenil zákon o správe daní. V zoznamoch sú uvedené základné informácie o neplatičoch, meno, adresa i dlžná suma.

 

K 31. decembru 2011 evidoval bratislavský magistrát celkom 668 neplatičov a dlžná suma sa dostala na takmer 1,82 milióna eur. Najväčší, tretinový objem nedoplatkov tvoria dlžoby pri dani z nehnuteľností (634-tisíc eur) a pri poplatku za komunálny odpad je to suma 594-tisíc eur. Medzi právnickými osobami má najväčšiu „sekeru“ Pressburg hotels s.r.o. vo výške viac ako 63-tisíc eur (daň z ubytovania) či Hotel Bonbón v celkovej sume takmer 53-tisíc eur. V prípade fyzických osôb má najväčšiu podlžnosť súvisiacu s daňou za užívanie verejného priestranstva Peter Fitoš (Dispečing služby TAXI TREND) a to 40-tisíc eur. Najväčší nedoplatok pri dani z nehnuteľnosti má Miroslav Mravec a jeho dlh je v čiastke 14-tisíc eur.

Súvisiaci obsah

Komentáre