Bratislavská samospráva zverejnila zoznam neplatičov


Slovenská metropola mohla k takémuto „represívnemu“ kroku pristúpiť po prvýkrát v roku 2012, kedy bol zmenený zákon o správe daní. V zoznamoch sú uvedené základné informácie o neplatičoch, meno, adresa i dlžná suma. Od roku 2005 samospráva hlavného mesta vyrubila dane na úrovni 682 mil. eur, pričom nedoplatky tvoria 0,72% zo sumy vyrubených daní.

 

K 31. decembru 2013 evidoval magistrát 1059 neplatičov a dlžná suma sa dostala na úroveň 2,81 milióna eur. Medziročne sa počet neplatičov zvýšil o 92 subjektov a nedoplatky vzrástli o 300-tisíc eur. Najväčší, skoro polovičný objem nedoplatkov tvoria dlžoby pri dani z nehnuteľností a pri poplatku za komunálny odpad ide o tretinový podiel. Medzi právnickými osobami má najväčšiu „sekeru“ Hotel Bonbón s.r.o. vo výške viac ako 121-tisíc eur, dispečerské služby Taxi Trend – Peter Fitoš v sume 67-tisíc eur a v tej iste sume má podlžnosti voči metropole i spoločnosť Pressburg Hotels. V prípade súkromných, fyzických osôb má najväčšiu podlžnosť Fitosová Mária (27-tisíc eur), Vandrášeková Viera (22,5-tisíc eur) a Kovács Ernest (7 700 eur). Viac ako 95% fyzických osôb má podlžnosti maximálne do výšky tisíc eur.

Súvisiaci obsah

Komentáre