Bratislavské korunovačné dni: V mene koruny


Letné ohlášky Bratislavských korunovačných dní

V uliciach Bratislavy ste už počas letných mesiacoch mohli stretnúť šermiarov, ktorí okrem ukážok súbojov rozprávali o kráľovských insígniách a ich význame. Nebola to náhoda. "Ohlášky na blížiace sa Bratislavské korunovačné dni mohli návštevníci zachytiť nielen prostredníctvom pozvánok skupiny Tostabur v uliciach Bratislavy, ale tiež vďaka divadelnému predstaveniu Ešte jeden zázrak, ktorý rozpráva o hlavnom meste v čase korunovácií. Nielen Bratislavčania, ale aj turisti si obľúbili Korunovačný foto-video point v Michalskej veži, ktorý pripravila organizácia Bratislava Tourist Board,“ prezradil Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.

Korunovačné insígnie

Tohtoročné Bratislavské korunovačné slávnosti nebudú pripomínať konkrétnu korunováciu vybraného panovníka, pozornosť prítomných sa upriami na symbol korunovácií – na kráľovskú korunu. „Je to ideál čohosi dobrého. Aj králi prijímali korunu, aby jej slúžili.

Uhorská koruna je vnímaná ako niečo, čo je nad kráľmi a národmi, preto aj samotný podtitul podujatia znie „V mene koruny,“ hovorí Roman Bajzík, režisér podujatia.

 

V piatok – 13.9. vyrazí do ulíc Bratislavy Detský korunovačný sprievod, ktorý pripravilo Múzeum mesta Bratislavy. Ide o druhý ročník podujatia, v rámci ktorého vyjdú do ulíc hlavného mesta žiaci v dobových kostýmoch, ktoré si vlastnoručne vyrobili s pomocou rodičov a učiteľov. Sprievod sa začne o 15.00 h pri Dóme sv. Martina na Rudnayovom námestí.

O 19.00 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita celebrovať

Korunovačnú svätú omšu za Bratislavčanov. Svätú omšu bude sprevádzať Katedrálny zbor a orchester svätého Martina.

 

V sobotu – 14.9. vyrazí z Bratislavského hradu o 13.00 Korunovačný sprievod, ktorý sa po trase vedúcej ulicami Starého Mesta vráti späť na Bratislavský hrad. Do sprievodu, ktorý bude niesť repliky korunovačných insígnií, sa môžu zapojiť aj okoloidúci. Korunovačné insígnie budú uložené do stanu chráneného halapartníkmi. Po dvojhodinovej trase bude na hrade pripravený program, ktorého súčasťou budú ukážky výcviku dravých vtákov a nočných sov, dobová módna prehliadka, šermiarske vystúpenia a rozprávky pre deti.

V nedeľu – 15.9. bude záverečný program Bratislavských korunovačných dní patriť Korunovačnému koncertu, ktorý sa uskutoční na Primaciálnom námestí o 17.00 h s hudobným vystúpením Speváckeho zboru mesta Bratislavy a Cappellou Istropolitana.

PROGRAM BRATISLAVSKÝCH KORUNOVAČNÝCH DNÍ 2019

Piatok, 13.9.2019

Detský korunovačný sprievod

Začiatok sprievodu: 15.00 h, Rudnayovo námestie

Trasa: Dóm sv. Martina – Rudnayovo námestie, Vydrická brána, Panská ulica, Ventúrska ulica, Michalská ulica, Michalská brána, Biela ulica, Františkánsky kostol, nádvorie Starej radnice

V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy

Korunovačná svätá omša za Bratislavčanov

Dóm sv. Martina, 19.00 h

V spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou

Svätú omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita

Účinkuje: Katedrálny zbor a orchester sv. Martina

Deň otvorených dverí Archívu mesta Bratislavy

Markova ul. č 1, Petržalka, 9.00 – 16.00 h

Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu…

Európsky veľtok v dokumentoch Archívu mesta Bratislavy

Nevšedný pohľad na vzťah mesta a rieky prostredníctvom historických máp, stredovekých listín, moderných spisov a iných zaujímavých dokumentov, ktoré sú širšej verejnosti celkom neznáme.

V spolupráci s Archívom mesta Bratislavy

Sobota, 14.9.2019

Korunovačný sprievod

Začiatok sprievodu: 13.00 h, Bratislavský hrad

Trasa: Bratislavský hrad – Viedenská brána, Palisády, Zámocká ulica, Kapucínska ulica, Župné námestie, Michalská brána, Michalská ulica, Ventúrska ulica, Panská ulica, Rudnayovo námestie, pod Mostom SNP, Židovská ulica, Zámocká ulica, Palisády, Bratislavský hrad – Viedenská brána

Korunovačný sprievod v dobových kostýmoch s korunovačnými insígniami začína dvojhodinovú púť mestom. Do sprievodu sa môžu zapojiť aj okoloidúci Bratislavčania a turisti. Po príchode na Bratislavský hrad budú korunovačné insígnie uložené v stane chránenom strážou - halapartníkmi.

Fotografovanie na hrade

Možnosť fotenia s korunovačnými insígniami a účastníkmi sprievodu.

Záver sprievodu na Bratislavskom hrade s programom

Východná terasa Bratislavského hradu, od 14.30 – 18.00 h

Herald s bubeníkom prevedú návštevníkov pestrým programom programu V mene koruny ktorého súčasťou budú aj ukážky tradičných remesiel, sokoliarov a program pre rodiny s deťmi. Nebude chýbať ani drevený kolotoč a dobové hry.

V mene koruny

Divadlo Tyjátr: Herkules a dobytie pekla

Bábkové divadelné predstavenie.

Adorea

Divadelno-šermiarske vystúpenie.

Dobová módna prehliadka

Spoznajte tajomstvá renesančných kostýmov európskych kráľovských dvorov. Aký vplyv na módu mali povery, spoločenské postavenie a náboženstvo?

Účinkuje: kostýmové štúdio Elijana

Hrdinovia protitureckých bojov

Vďaka šermiarsko-divadelnému predstaveniu sa diváci ocitnú v čase krvavých bojov a spoznajú osobnosti našej histórie, ktoré položili svoj život pri obrane svojej vlasti.

Účinkuje: skupina Tostabur

Ukážky výcviku dravých vtákov a nočných sov

Videli ste krúžiť myšiaka lesného alebo útočiť sokola? Ako vyzeral lov v minulosti? Prečo

mal sokol nevyčísliteľnú hodnotu? Spoznajte svet vznešených dravcov zblízka.

Účinkuje: sokoliarska skupina Horus

Galthilion: Ako sa tancovalo v renesancii

Ukážka dobových tancov.

Divadlo Havran: Rozprávka o troch princeznách a drakovi

Vtipná rozprávka pre deti a ich rodičov.

Mesto Sezekesfehervár

Prezentačný a informačný stánok korunovačného partnerského mesta

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

Deň otvorených dverí Archívu mesta Bratislavy

Markova ul. č 1, Petržalka, 9.00 – 16.00 h

Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu…

Európsky veľtok v dokumentoch Archívu mesta Bratislavy

Súčasťou podujatia bude prednáška doc. Petra Pišúta z Prírodovedeckej fakulty UK o vývoji toku rieky Dunaj v priestore dnešnej Bratislavy, demonštrovaná aj na originálnych mapách z archívu v sobotu 14.9. o 13. hodine.

Nasledovať bude prednáška Mgr. Jána Kúkela o cechu rybárov a Mgr. Kristíny Hrivňákovej o cechu lodníkov.

V spolupráci s Archívom mesta Bratislavy

Premietanie dokumentárneho filmu Po stopách svätej koruny a našich korunovačných pokladov (A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában)

Faustova sieň Múzea mesta Bratislavy, Stará radnica, 17.00 h

Autorský film režiséra Krisztiána Bárányho Po stopách svätej koruny a našich korunovačných pokladov. Dielo predstaví spoluautor historik prof. Dr. Géza Pálffy z Maďarskej akadémie vied. Film trvá 65 minút, je v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami. Ide momentálne o jedno z mála filmových diel venovaných problematike uhorských kráľovských korunovácii. Po prezentácii bude nasledovať krátka diskusia s prof. Pálffym.

V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Archívu mesta Bratislavy

Nedeľa, 15.9.2019

Korunovačný koncert

Primaciálne námestie, 17.00 h

Účinkuje: Spevácky zbor mesta Bratislavy a Cappella Istropolitana – komorný orchester mesta Bratislavy

Program:

Georg Friedrich Händel: Korunovačné hymny HWV 258 pre zbor a orchester:

Zadok the priest

The King shall rejoice

Joseph Haydn: Te Deum - Hob. XXIIIc. 2 pre zbor a orchester

venované cisárovnej Márii Terézii

Wolfgang Amadeus Mozart Korunovačná omša KV 317 pre sólistov, zbor a orch.

Účinkujú:

Spevácky zbor mesta Bratislavy

Cappella Istropolitana - komorný orchester mesta Bratislavy

Ladislav Holásek - dirigent

Mária Tajtáková – soprán

Terézia Kružliaková - alt

Martin Gyimesi - tenor

Martin Mikuš - bas

Solamente Naturali

Nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9, 16.00 h

Koncert barokovej, vstup voľný.

V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v hudobnom salóniku na 2. poschodí

V spolupráci s MČ Staré Mesto

Ďalšie programy Bratislavských korunovačných dní:

v spolupráci s Bratislava Tourist Board, Mestskou knižnicou v Bratislave, Galériou mesta Bratislavy, Múzeom mesta Bratislavy, s Archívom mesta Bratislavy a ďalšími partnermi

Čítanie na zastávke

Čítanie z kníh, ktoré svojou témou nám pripomenú časy dávno minulé, najmä však korunovačnú históriu mesta Bratislava.

Mestská knižnica v Bratislave, Kapucínska 1 10.9. utorok: Dado Nagy číta z knihy S vareškou dvoma tisícročiami od Vladimíra Tomčíka 11.9. streda: Lucia Vráblicová číta z knihy Korunovačné slávnosti (od Štefana Holčíka) 12.9. štvrtok: Lenka Libjaková číta z knihy Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch od kolektívu autorov: D. Dvořáková, R. Holec, T. Lengyelová, V. Múcska V spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave, podporené Fondom na podporu umenia.

Korunovačný foto-video point

Michalská veža, prístupné pre verejnosť do 30.9.2019

Počas Bratislavských korunovačných dní 13. - 15. 9. sprístupnený zdarma.

Dobovo zariadenie priestory, kostýmy, korunovačné insígnie a špeciálny foto-video point vás prenesú do korunovačnej Bratislavy.

Každý pracovný deň (okrem pondelka) od 10.00 - 17.00, sobota od 11.00 - 18.00

Viac informácií na www.visitbratislava.com/fotopoint

V spolupráci s Bratislava Tourist Board

Po stopách korunovácií (v slovenskom jazyku)

Miesto stretnutia: pri Viedenskej bráne na Bratislavskom hrade

13.9. o 17.00

14.9. o 11.00, 17.00

15.9. o 15.00

Po stopách korunovácií (v maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku)

Miesto stretnutia: pred Turistickým informačným centrom na Primaciálnom námestí

14.9. o 11.00, o15.00 (prehliadka v maďarskom jazyku)

o 15.00 (prehliadka v anglickom a nemeckom jazyku)

Vstup zdarma

V spolupráci s Bratislava Tourist Board

Zmena programu vyhradená!

Informácie na www.bratislava.skwww.bkis.skwww.visitbratislava.com

Súvisiaci obsah

Komentáre