Bratislavskí poslanci dnes schválili zmenu rozpočtu aj nové vedenie ďalších mestských organizácií


Zmena rozpočtu

Schválená zmena rozpočtu pre tento rok sa týka najmä nových príjmov, ktoré pritečú do mestskej kasy. O približne 12-mil.€ narastú príjmy mestského rozpočtu vďaka vyššej dani z nehnuteľností. Ďalších 10-mil.€ navyše je z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka. Hlavné mesto tieto financie využije na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Ide najmä o investície do opráv ciest a chodníkov. Vďaka vyšším príjmom do rozpočtu mesta sa opraví namiesto pôvodne plánovaných 12 km až 57 km jazdných pruhov. Z navyše získaných peňazí bude možné realizovať aj ďalších takmer 40 projektov, ktoré zásadne skvalitnia verejný priestor v Bratislave.

Prehľad jednotlivých plánovaných opráv a projektov je zverejnený na: https://bratislava.sk/sk/lepsie-cesty-a-verejne-priestory.

Personálne zmeny v mestských organizáciách

Poslanci mestského zastupiteľstva dnes schválili aj zmeny vo vedení mestských organizácií – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS),  Generálny investor Bratislavy (GIB) a Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) bolo doručených 7 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia vypočula  4 uchádzačov, a to: Vladimír Grežo, Marián Hornyák, Katarína Hulíková, Roland Tóth.

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa/-ky Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) sa uskutočnilo v piatok 14.2.2020 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pani KATARÍNU HULÍKOVÚ za riaditeľku Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a tento výber potvrdili v hlasovaní na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj poslanci.

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Generálny investor Bratislavy bolo doručených 10 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia vypočula 4 uchádzačov, a to: Barbara Beňová, František Halászik, Karol Machánek, Andrej Martinka.

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu riaditeľa/-ky Generálny investor Bratislavy (GIB)  sa uskutočnilo v stredu 29.1.2020 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána KAROLA MACHÁNKA za riaditeľa Generálneho investora Bratislavy. Návrh mestskí poslanci schválili.

Výberové konanie na pozíciu manažér/ka pre cestovný ruch a zástupca/kyňa mesta Bratislavy v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) sa konalo 27.1.2020. Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pani Veroniku Slovákovú. Nakoľko uchádzačka o pozíciu predsedníčky predstavenstva BTB, ktorá bola úspešná vo výberovom konaní na túto pozíciu a následne schválená mestským zastupiteľstvom, sa tejto funkcie medzičasom vzdala, výberové konanie sa bude opakovať. Z uvedeného dôvodu bolo preto potrebné navrhnúť na pozíciu predsedu predstavenstva nominanta mesta, ktorý by do ukončenia výberového konania a do času zvolenia nového predsedu predstavenstva BTB túto funkciu dočasne vykonával. Vedenie mesta rozhodlo poveriť riadením BTB pána Vladimíra Greža, ktorý ako dlhoročný šéf BKIS má skúsenosti v uvedenej oblasti, keďže turistický ruch pôvodne spadal tiež do kompetencií BKIS. Návrh na vymenovanie Vladimíra Greža za predsedu predstavenstva BTB mestskí poslanci rovnako schválili.

Súvisiaci obsah

Komentáre