Hlavné mesto Bratislava sa opäť zapája do celosvetovej iniciatívy Climathon a podporí inovatívne riešenia bojujúce s klimatickou krízou


Registrovať sa pre tento ročník je možné cez stránku https://climathon.climate-kic.org/bratislava.

Partneri projektu si uvedomujú negatívne dôsledky klimatickej krízy, ktoré spôsobujú bezprecedentné zmeny klímy, preto neváhali so zapojením do druhého ročníka iniciatívy Climathon. Organizátorom podujatia je Hlavné mesto Bratislava spolu s inovačnou poradenskou spoločnosťou Civitta, hlavným partnerom Swiss Re, partnermi ZSE, Vacuumlabs a komunitným partnerom HubHub.

Téma adaptácie na zmenu klímy už nie je obmedzená len na opatrenia v rámci životného prostredia, ale je úzko prepojená s každou aktivitou mesta. Na to, aby bola Bratislava silné a udržateľné mesto pre život, musí robiť strategické rozhodnutia podložené dátami a potrebuje aj pomoc obyvateliek a obyvateľov. Aj z toho dôvodu im chceme ukázať, aký dopad má ich správanie na kvalitu života v meste, aby pochopili, že pozitívnej systematickej zmene môžeme výrazne pomôcť zodpovednými každodennými rozhodnutiami,hovorí Petra Dzurovčinová, Chief Innovation Officer hlavného mesta Bratislava.

Hlavnou výzvou tohto ročníka bude téma - Ako spraviť Bratislavu viac odolnou voči klimatickým zmenám. Účastníci budú celý víkend vyvíjať riešenia v oblastiach ako je napríklad predikcia a vizualizácia klimatických stresorov (tepelné ostrovy, záplavy, atď.), efektívnejšie plánovanie obnoviteľných zdrojov či optimalizácia manažmentu odpadu, elektromobility a verejnej dopravy.

Tímy budú pracovať s reálnymi dátami, ktoré pre Climathon okrem mesta Bratislava a spoločnosti Swiss Re poskytnú tiež Solargis, Meteomatics, ZSE a OLO. Počas celej akcie budú k dispozícii pre účastníkov aj experti z celosvetovej platformy na analýzu dát Databricks.

Uwe Nagel, vedúci tímu dátových vedcov v Swiss Re Bratislava, objasňuje: „Climathon sme sa rozhodli podporiť už po druhýkrát, pretože otázky klimatickej zmeny, odolnosti a udržateľnosti sú pre nás dlhodobo veľmi dôležité. Climathon je skvelá príležitosť pre rozvoj a zviditeľnenie talentovaných ľudí, spája v sebe inovácie, technológie, dáta a oblasť klimatickej zmeny a jej dopadu na mestá. Ako dátový vedec oceňujem, že môžeme byť partnerom podujatia, ktoré vytvára praktické riešenia na základe dát. Tieto riešenia majú ambíciu prispievať k pozitívnym zmenám v oblasti pripravenosti Bratislavy na klimatickú zmenu.“

Energetický sektor je jedným z kľúčových hráčov, ktorý celosvetovo výrazne prispieva ku klimatickým zmenách. Aj z tohto dôvodu nadchla globálna iniciatíva Climathonu ďalšieho partnera, ktorý sa neváhal pripojiť k ostatným.

„Výroba elektrickej energie z konvenčných zdrojov výrazne vplýva na európsku produkciu CO2. Energetický sektor v Európskej únii vyprodukuje ročne až 1,17 miliardy ton emisií. ZSE si uvedomuje negatívny vplyv, ktorý má energetický sektor na zmenu klímy. Preto už niekoľko rokov ponúkame riešenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie ako sú fotovoltické panely či solárne kolektory. Uvedením produktu Zelená elektrina sme doplnili portfólio tak, že všetci naši zákazníci môžu využívať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Sami vnímame, že záujem obyvateľov a firiem na Slovensku o témy ako sú globálne otepľovanie či ochrana životného prostredia v posledných rokoch stúpa. Staranie sa o klímu, snaha o energetickú samostatnosť a zodpovednosť prestáva byť otázkou atraktívneho trendu, preto vítam iniciatívu Climathon, ktorá rovnako podporuje riešenia bojujúce s klimatickou krízou,“ uvádza Juraj Krajcár, člen predstavenstva ZSE.

Možnosť zúčastniť sa Climathonu budú mať všetky obyvateľky a obyvatelia hlavného mesta Bratislava. Účastníci hackathonu budú mať presne 48 hodín na to, aby v jednotlivých tímoch pretavili svoje idey do konkrétnych technologických riešení. Pod vedením mentorov a expertov budú vo svojich tímoch intenzívne pracovať celý víkend. Koniec víkendu bude patriť prezentáciám projektov, ktoré budú bojovať o finančné ceny v hodnote 7 000 eur.

Podujatie sa bude konať v priestoroch komunitného partnera podujatia, HubHub. „V HubHube nám záleží na životnom prostredí a silno vnímame problémy spôsobené globálnou klimatickou zmenou. Veríme, že začať musí každý od seba a aj malá zmena dokáže mať v budúcnosti veľký význam. Preto bolo pre nás samozrejmosťou zapojiť sa do Climathonu a partnersky pomôcť vo všetkom, čo vieme. Chceme pomôcť inšpirovať ku zmene čo najviac ľudí, ako je možné.“

Víťazné nápady v minulom ročníku

Víťazné riešenie z minulého roka Holandská spojka prinieslo obyvateľom možnosť podieľať sa na zmiernení prehrievania mestských častí. Samosprávam a ich obyvateľom prinieslo dáta o tom, ako sa prehrievajú jednotlivé lokality mesta a spolu s tým konkrétne spôsoby, ako toto prehrievanie znížiť. Víťazným projektom študentskej kategórie sa stal tím Swiss Re Students, ktorý vďaka strojovému učeniu pomáha predpovedať meškanie mestskej dopravy a zvyšuje spoľahlivosť príchodu vozidiel MHD načas.

Čo predstavuje globálna iniciatíva Climathon?

Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapája viac ako 145 miest z 56 krajín sveta.  Jej cieľom je zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene, jej aktívnom riešení a spoločnom budovaní udržateľného sveta. Climathon je iniciatíva európskej organizácie, ktorú zastrešuje EIT Climate KIC, ktorá podporuje zavádzanie inovatívnych zelených riešení v rámci EÚ. EIT Climate KIC na Slovensku reprezentuje inovačná poradenská spoločnosť Civitta, ktorá dlhodobo podporuje inovatívne firmy na Slovensku a pomáha im uspieť globálne.

Pre viac informácií, prosíme, kontaktujte:

Barbora Tóthová, Civitta
[email protected]

Inovačný tím mesta Bratislava

[email protected]

Súvisiaci obsah

Komentáre