Mesto Bratislava otvára 2. grantovú výzvu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov v oblasti práce s deťmi a mládežou


Grantový Podprogram 1 je jedným zo štyroch podprogramov Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave so zameraním na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania detí a mládeže v rôznych záujmových oblastiach ich života. Program ponúka i podporu vzdelávania dospelých, ktorí sa bratislavským deťom a mládeži venuj v rámci ich mimoškolskej činnosti tak, aby voľný čas trávili deti zmysluplne.

Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt predstavuje 3 320 eur, pričom maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi v rámci jedného kalendárneho roka vrátane projektov podporených v grantovom Podprograme 2 je 10 000 eur.

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí 2. kola je 22. jún – 31. august 2022 vrátane. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom tzv. e-systému. Noví uchádzači o dotáciu sa registrujú, tí, ktorí sa už registrovali v minulosti, sa prihlásia pod  prihlasovacími údajmi, ktoré si zvolili pri 1. registrácii, a to v elektronickom systéme na stránke: https://bratislava.egrant.sk/. Tu je potrebné vyplniť formulár žiadosti vo výzve pod názvom „ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE – ROK 2022, 2. kolo – program na podporu pohybových aktivít neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou“ a vrátane povinných príloh ho odoslať v e-systéme do stanoveného termínu uzávierky. 

Podrobnejšie informácie o výzve a o samotnom Podprograme 1 sú dostupné na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/grantovy-podprogram-1-na-podporu-pohybovych-aktivit-a-neformalneho-vzdelavania-v-oblasti-prace-s-detmi-a-mladezou a tiež v úvodnom komentári grantovej výzvy v e-systéme. Žiadatelia sa môžu so svojimi otázkami obrátiť aj prostredníctvom emailu na [email protected], pripadne telefonicky na 02/59 356 168, resp. 0910 807 456.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre