Mesto Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy


Múzeum mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Jeho poslaním je na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúdať,  odborne spracovať vedecky zhodnocovať, využívať a verejnosti sprístupňovať múzejnú zbierku hmotných dokladov a vytvárať vedomostný systém o histórii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

 

Múzeum tvorí sieť jedenástich stálych expozícii - tematických múzeí, ktoré sú situované  predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka Hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach, zapísané v roku 2021 do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

 

Medzi najväčšie výzvy organizácie patrí zefektívnenie riadenia Múzea mesta Bratislavy, posilnenie manažérskych kapacít, vytvorenie a napĺňanie programovej vízie prostredníctvom zbierkotvorných, výstavných, publikačných, programových, výskumných a ďalších aktivít, ako aj vysporiadanie sa s ekonomickými dopadmi pandémie a nevyhovujúcim stavom spravovaných objektov, vrátane zbierkového fondu. Tiež konkrétne výzvy v podobe zásadných projektov múzea, ktoré sa v roku 2022 dostali do realizačnej fázy, ako aj iniciovanie a podpora rozvojových a inovačných projektov.

 

Od roku 2019 Hlavné mesto SR Bratislava realizovalo výberové konania na riaditeľov a riaditeľky všetkých mestských inštitúcií, vrátane kultúrnych príspevkových organizácií. V roku 2020 sa uskutočnilo výberové konanie na riadiacu pozíciu aj v Múzeu mesta Bratislavy. Dovtedajší riaditeľ Múzea mesta Bratislavy, PhDr. Peter Hyross pozíciu obhájil a pokračoval vo vedení inštitúcie do marca 2021, kedy požiadal o uvoľnenie z funkcie. Od apríla 2021 je vedením múzea poverená Mgr. Zuzana Palicová.

 

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek na uchádzačov/ky je možné nájsť TU:

 

Zverejnenie: https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VK_MMB_14_2_2022.pdf

 

Transparentné výberové konania mesta:  https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-a-organizacii

 

Portál Profesia:

 https://www.profesia.sk/praca/magistrat-hlavneho-mesta-sr-bratislavy/O4243504

Súvisiaci obsah

Komentáre