Nadácia mesta Bratislavy predlžuje uzávierku vo vyhlásenej výzve o jeden mesiac


  • predlžuje termín uzávierky výzvy v grantovom programe KULTÚRA (pre všetky oblasti) z 31.3.2020 na 30.4.2020. Dôvodom je umožnenie realizátorom projektov prehodnotiť konanie podujatí do termínu, kedy by sme mali poznať viac informácií v súvislosti s vývojom a dopadom koronavírusu a COVID-19. V tejto súvislosti odporúčame plánovať verejné podujatia v 2. polovici roka 2020.
  • hľadá možnosti, ako predĺžiť termín, do ktorého je možné realizovať projekty, o prípadných zmenách budeme informovať obratom a najneskôr 14 dní pred uzávierkou.

Zároveň pristupuje nadácia k zmenám v plánovanom harmonograme vyhlasovania výziev:

  • vyhlásenie výzvy v grantovom programe KOMUNITY, plánované na koniec marca 2020, posúvame o mesiac, na koniec apríla 2020,
  • vyhlásenie výzvy v štipendijnom programe UMENIE, ostáva v plánovanom termíne (koniec apríla 2020).

Vzhľadom k súčasnej situácii ohľadne výskytu nového koronavírusu a ochorenia COVID-19 Nadácia mesta Bratislavy pristupuje k preventívnym opatreniam a odporúčaniam Hlavného mesta Bratislava neorganizovať hromadné akcie a nezúčastňovať sa hromadných podujatí. Z tohto dôvodu boli tiež zrušené plánované informačné semináre v dňoch 10.03.2020 a 24.03.2020.  Prípadné zmeny budeme aktualizovať priebežne.

Nadácia mesta Bratislavy spustila dňa 28.02.2020 výzvu v rámci grantového programu „KULTÚRA“, na ktorý bolo v rozpočte hlavného mesta na tento rok vyčlenených 500-tisíc eur. Vyčlenená suma je rozdelená do 3 kategórií a oprávnené subjekty môžu podávať žiadosti do konca apríla. Prípadné zmeny budeme aktualizovať priebežne na https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre