Odstraňovanie náletových drevín zo skalného svahu nad Devínskou cestouOdstránenie náletových drevín bude realizované pod dohľadom inžinierskeho geológa, ako aj arboristu. Práce začali v pondelok v ranných hodinách a budú vykonávané za betónovými zvodidlami.  Súčasná doprava na Devínskej ceste tak nebude ovplyvnená, resp. len minimálne pri výjazdoch pri odvoze materiálu spoza betónových zvodidiel. Ďalšie krátkodobé obmedzenia premávky budú vykonávané v súčinnosti s políciou.  Predpokladáme, že práce budú trvať cca 4 dni.

Ide o problematický úsek, na ktorom došlo ku skalnému zrúteniu 5. apríla 2017. Následne 7. apríla primátor hlavného mesta na zasadnutí krízového štábu vyhlásil mimoriadnu situáciu. V súlade s opatreniami vyplývajúcimi z geologického posudku tak hlavné mesto zabezpečilo odstránenie náletových drevín v celom výškovom profile skalného odrezu na 157 metrov dlhom úseku pri Devínskej ceste.

Súvisiaci obsah

Komentáre