Podchod na Trnavskom mýte postupne mení svoju tvár


„Dobrá správa pre Bratislavčanov je, že práce na rekonštrukcii podchodu na Trnavskom mýte idú podľa plánu a podchod naberá reálne kontúry. Moderný, bezpečný a hlavne bezbariérový podchod na Trnavskom mýte už nie je len hudba budúcnosti, ale reálny stav, na ktorom postupne pracujeme a ktorý sa čo nevidieť stane skutočnosťou,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal počas kontrolného dňa.

Od začiatku tohto týždňa prebieha posledná fáza rekonštrukcie podchodu. Zrekonštruované boli Nástupište č. 1, Nástupište č. 2 a vstup Nová tržnica. Vo vstupe Nová tržnica bol vybudovaný nový výťah, osadený nový eskalátor, kompletne zrenovované schodiská a kompletne zrenovované obklady stien. Zároveň boli vymenené zberné žľaby a vymenená kanalizácia na odčerpávanie havarijných šácht v podchode. Na povrchu bol vybudovaný kompletne nový prístrešok, ktorý sa ešte doplňuje o vzduchotechnické zariadenia pre potreby obchodných prevádzok v podchode. Prístrešok bol navrhnutý arch. Ivanom Kubíkom, ktorý zohľadnil nové trendy v urbanizme pre verejné priestory.

Okrem toho boli zrekonštruované aj Nástupište č. 1 a Nástupište č. 2, kde boli osadené nové eskalátory, kompletne zrenovované schodiská a obklady stien. Zároveň boli vymenené zberné žľaby a vymenená kanalizácia na odčerpávanie havarijných šácht v podchode.

„Rekonštrukcia podchodu na Trnavskom mýte je našou prioritou, čo sa odzrkadlilo aj na jej plynulom priebehu. Zároveň veľmi oceňujeme ústretovú spoluprácu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, čo veľmi dopomohlo tomu, aby všetko išlo podľa plánu, a rovnako ďakujeme za spoluprácu aj mestskej časti Bratislava – Nové mesto. Vynovený podchod tak už čoskoro prinesie výrazné skvalitnenie celého priestoru a stane sa miestom, cez ktoré budú ľudia prechádzať s radosťou a bez obáv,“ povedal Martin Šramko, generálny riaditeľ spoločnosti Immocap Group, a.s.

Práce paralelne prebiehajú aj na povrchu podchodu, pričom bol vybudovaný bezbariérový prístup k električkovým nástupištiam od zastávky MHD Krížna – Levická. V celom priestore boli zároveň vybudované nové asfaltové povrchy chodníkov (oprava chodníka od križovatky Krížna – Levická k OC Centrál či oprava chodníka z podchodu Trnavská – Vajnorská). 

Aktuálne sa bude pracovať na vstupoch č. 2. Istropolis, vstup č. 3 Vajnorská, vstup č. 4 CENTRAL a nástupište č. 3, kde sa budú demolovať existujúce prístrešky a osádzať nové prístrešky. Zároveň sa budú osádzať nové eskalátory, výťahy a realizovať sa budú aj opravy povrchov. V interiéri sa bude celoplošne opravovať dlažba, stropy a osadenie svietidiel. Dokončovať sa bude aj kanalizácia, vzduchotechnika, chladenie, ako aj obchodné priestory. Na povrchu nás čaká oprava chodníka od nemocnice ŽSR až po vstup do Tržnice a oprava chodníka od Kukučínovej po vstup do Istropolisu. Súčasne sa bude realizovať aj oprava, náter a výmena zábradlí v celom priestore Trnavského mýta a osadenie nových odpadkových košov.

Naším prvoradým cieľom je, aby rekonštrukcia podchodu a s ním spojené obmedzenia pre návštevníkov Trnavského mýta, boli čím skôr úspešne za nami. Aj preto som po ukončení prvej fázy podpísal predčasné využívanie zrekonštruovanej časti podchodu, aby mohla slúžiť ľuďom,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý.

Práce na rekonštrukcii sú spojené s čiastočnými obmedzeniami, ktoré sú nutné z hľadiska bezpečnosti užívateľov podchodu. S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu možnú ochranu pre užívateľov podchodu boli vybrané alternatívne trasy, na ktorých sa zhodli odborníci z dopravy, Dopravného podniku Bratislavy, Mestskej polície a Krajského dopravného inšpektorátu. Trasy boli zároveň odsúhlasené Operatívnou komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu. Hlavné mesto spolu s investorom Immocap opätovne prosia verejnosť, aby s ohľadom na svoju vlastnú bezpečnosť využívala alternatívne trasy.

Bližšie informácie, ako aj alternatívne trasy, nájdete na webovej stránke hlavného mesta a na webovej stránke www.trnavskemyto.sk.

Súvisiaci obsah

Komentáre