Pozývame Vás na 16. ročník Bratislavských mestských dní


Tradícia, že na deň svätého Juraja sa mesto otvára svojim obyvateľom i návštevníkom, sa viaže na dávnu históriu nášho mesta. Podľa mestských privilégií si už od 13. storočia mešťania práve 24. apríla mohli slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Bola to na tie časy významná a ojedinelá výsada v celej Európe. Spájala sa s oslavami, ale aj s neformálnymi stretnutiami zástupcov radnice s obyvateľmi kráľovského mesta. Na základe tejto výsady vznikla v rámci hlavného mesta myšlienka uskutočňovať pravidelne okolo 24. apríla podujatie Bratislavské mestské dni.

Tento rok sa vedenie mesta pri príležitosti mestských dní rozhodlo vystaviť originál privilégia Ondreja III. z roku 1291. Kráľ touto výsadnou listinou preniesol na mesto a jeho obyvateľov časť svojich práv. Ich udelenie malo trvalú právnu silu a bol tak potvrdený existujúci stav plnoprávneho mesta. Vystavenie vzácneho dokumentu podporí ozvučená umelecká animácia privilégia s dvadsiatimi dvomi základnými mestskými výsadami. Prezentáciu v podobe videomappingu na priečelí Primaciálneho paláca bude možné vidieť v dňoch 25. – 27. 4. 2019, vždy od 20:00 do 24:00 hodiny.

Mimoriadna výstava v múzeu prinesie popri inštalácii unikátneho originálu aj preklad privilégia a jeho výsad s vysvetľujúcimi textami v slovenskom, nemeckom, maďarskom a anglickom jazyku. Vedenie mesta sa rozhodlo vystaviť listinu viacjazyčne pri príležitosti 100. výročia prijatia názvu Bratislava.

Okrem tejto unikátnej výstavy v mestskom múzeu ponúkajú Bratislavské mestské dni množstvo ďalších zaujímavých aktivít a sprievodných podujatí. Súčasťou programu budú napríklad aj bezplatné vstupy do viacerých tematických múzeí, deň otvorených dverí primátora, kde sa návštevníci budú môcť porozprávať s primátorom a jeho námestníčkami a námestníkom, slávnostné otvorenie sovieho chodníka v Bratislavskej ZOO, prehliadka programov Základných umeleckých škôl a centier voľného času aj s tvorivými dielňami pre deti na Hlavnom námestí, rôzne vychádzky a prechádzky, medzi nimi aj dve prechádzky s primátorom historickým centrom Bratislavy. Bezplatne otvorených bude viacero športovísk, zrekonštruovaný bunker BS4, ktorý bol súčasťou petržalského opevnenia z roku 1938, ale aj mestské divadlo P.O.Hviezdoslava s celodenným programom pre deti aj rodičov. V rámci podujatia budú premávať aj historické vozidlá MHD.

 

Kompletný program Bratislavských mestských dní je dostupný na:

https://bratislava.sk/sk/udalost/bratislavske-mestske-dni-4?fbclid=IwAR2OXfVxqJCayRo9bQCSEacW_uwYeeWaKV5aCjroxyvW_pCreaHAlSksTU4

Súčasťou Bratislavských mestských dní bude aj odovzdávanie Ceny primátora, ktorá je najvýznamnejším ocenením primátora Bratislavy pre ľudí, aktivistov, ktorí vo svojom voľnom čase prispievajú k lepšej Bratislave.

Súvisiaci obsah

Komentáre