Prelomový krok Bratislavy k samostatnosti v recyklovaní


Získanie triediacej linky zapadá do celkovej stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi mesta pre roky 2021-2026, pretože Bratislava má ambíciu v krátkodobom horizonte zvýšiť mieru triedenia a hlavne recyklácie vytriedených plastov na 45%, čo je o približne 10-15% viac ako v súčasnosti. Preto je tento krok a táto zmena významná nielen pre Bratislavu ako mesto, ale aj pre životné prostredie. Dôkladnejším triedením odpadu pre recykláciu pred jeho energetickým zhodnotením šetríme primárne fosílne zdroje a naše lesy, čo má priamy vplyv na dekarbonizáciu a elimináciu klimatických zmien.

Bratislava opäť získala kontrolu nad triedením odpadu a nebude viac závislá od partnera, ktorý má logicky iné záujmy ako mesto. To, že mesto bude dotrieďovať odpad pre recykláciu pred jeho energetickým zhodnotením vo vlastnej réžii, dáva Bratislavčankám a Bratislavčanom istotu, že triediť sa oplatí a výrazne napomáha, ak k triedeniu pristúpia zodpovedne už vo svojich domácnostiach.

Bratislavská recyklačná dosahuje ročné tržby na úrovni 5 miliónov eur a okolo triedenia odpadu si vybudovala svoje impérium. Podstatnú časť tejto hodnoty chce mesto postupne preniesť do OLO s tým, že okrem ekonomického prínosu budeme klásť veľký dôraz aj na ekológiu. Len triedenie plastu a papiera Bratislavskou recyklačnou stálo OLO ročne takmer milión a pol eur ročne na nákladoch a znížených tržbách. Prechodom triedenia odpadu do vlastnej réžie OLO budeme mať pod kontrolou celý reťazec.

Máme k dispozícii modernú automatizovanú triediacu linku a našim cieľom je poskytovať kvalitné služby pre celý región. Získanie triediacej linky, očipovanie zberných nádob, manažment zvozu a triedenia odpadu na základe online dát, ako aj modernizácia a ekologizácia zariadenia na energetické využívanie odpadu s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla, sú povestné puzzle do skladačky environmentálne atraktívneho modelu nakladania s odpadmi a prechodu na cirkulárnu ekonomiku.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre