Projekty Občianskeho rozpočtu na rok 2020 sú už známe


Hlasovať za návrhy z Občianskeho rozpočtu 2020 mohli Bratislavčania a Bratislavčanky od 2.11. do 14.11.2019. Do tzv. Burzy nápadov prišlo tento rok celkovo 33 návrhov a na základe odborného posúdenia a po verejnom prerokovaní bolo do hlasovania zaradených 10 projektov. Najviac projektov je z oblasti životného prostredia, ďalšie 2 projekty sa týkali športu a po jednom projekte bolo z oblasti doprava a komunikácie a kultúra. 

Výsledky hlasovania a rozdelenie prostriedkov na základe počtu hlasov pre projekty Občianskeho rozpočtu:

Doprava a komunikácie

 • Označenie cyklocesty v Petržalke, ktorá smeruje po Bosákovej ulici a zvýšenie bezpečnosti pre peších v danej lokalite
  • Získané hlasy: 1 281 hlasov,
  • Pridelené finančné prostriedky: 6 405,- eur

Životné prostredie

 • Zeleň bez obmedzenia priestoru (Ružinov)
  • Získané hlasy: 443 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 2 215,- eur
 • Tradičné aleje (Čunovo)
  • Získané hlasy: 411 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 2 055,- eur
 • Regulácia premnožených pouličných mačiek v Bratislave
  • Získané hlasy: 4 603 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 23 015,- eur
 • Stromová alej v blízkosti ulíc Hradská – Dvojkrížna (Vrakuňa)
  • Získané hlasy: 328 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 1 640,- eur
 • Odborná sadovnícka úprava parčíka na Mraziarenskej 1-5 (Ružinov)
  • Získané hlasy: 167 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 835,- eur
 • Údržba pilónov na premostení Ružinovskej a Bajkalskej
  • Získané hlasy: 230 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 1 150,- eur

Kultúra

 • Reedícia titulu knihy „Osobnosti ulíc Bratislavy“
  • Získané hlasy: 394 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 1 970,- eur

Šport

 • Workoutové ihrisko na Švantnerovej ul. (Dúbravka)
  • Získané hlasy: 1 357 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 6 785,- eur
 • Nový asfalt na ihrisku Belinského (Petržalka)
  • Získané hlasy: 732 hlasov
  • Pridelené finančné prostriedky: 3 660,- eur

Projekty budú zapracované do rozpočtu hlavného mesta a realizovať sa budú v priebehu roka 2020. V tomto roku sa z Občianskeho rozpočtu zrealizovalo 6 projektov, medzi nimi napríklad regulácia premnožených mačiek, výsadba stromov či zachytávanie dažďovej vody.  

 

Súvisiaci obsah

Komentáre