Trolejbusom zo stanice na letisko a „megatrolejbusom“ do východnej časti Bratislavy. Dopravný podnik podpísal zmluvy na nákup nových hybridných vozidiel


Najmodernejšie trolejbusy s najnovšími informačnými a bezpečnostnými systémami „novej generácie MHD“ budú už čoskoro voziť prvých cestujúcich. Kúpnu zmluvu na hybridné vozidlá, ktoré pomôžu znižovať dopad premávky na životné prostredie, podpísal DPB na základe výsledku verejných obstarávaní s úspešnými uchádzačmi z európskeho trhu.

18-metrové vozidlá Škoda 27 Tr s karosériou Solaris dodá do Bratislavy spoločnosť ŠKODA ELECTRIC a.s., 24-metrové dvojkĺbové vozidlá typu Škoda-Solaris 24m zase konzorcium firiem Solaris Bus & Coach sp. z o.o., Solaris Slovakia s.r.o. a ŠKODA ELECTRIC a.s. Tento nákup bude DPB financovať z fondov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII)

„Trojčlánkové trolejbusy s dĺžkou dvadsaťštyri metrov jazdia už niekoľko rokov v západných metropolách a ich prevádzka zatiaľ nemá nikde v Česku ani na Slovensku obdobu. Po Linzi, Zürichu alebo Ženeve bude i Bratislava mestom, ktoré sa vďaka týmto trolejbusom zaradí medzi dopravne vyspelé krajiny. Podstatne skvalitnia cestovanie medzi Hlavnou stanicou, Miletičovou ulicou a Dolnými honmi. Zlepšiť kapacitu a komfort pre cestujúcich sa nám podarí aj na trase z Hlavná stanica – Letisko, kde hybridné trolejbusy nahradia autobusy. Vďaka duálnemu pohonu budú môcť obsluhovať aj zastávky mimo trolejového vedenia,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

Oba modely budú vybavené výkonnou automatickou klimatizáciou pre cestujúcich a vodiča, bezpečnostným kamerovým systémom i moderným informačným systémom zobrazujúcim prestupy na iné linky v reálnom čase. Vozidlá dostanú do výbavy systém automatického počítania cestujúcich (APC), fotobunkové zatváranie dverí, farebné vonkajšie displeje, USB nabíjačky, WiFi pripojenie, tónované okná a moderný interiér, na aké sú už cestujúci zvyknutí z najnovších vozidiel DPB. Za pozornosť tiež stojí zariadenie, ktoré umožní diaľkový prenos diagnostických dát o vozidle.

Nákup vozidiel súvisí s nedávno avizovaným rozširovaním a modernizáciou bratislavských trolejbusových tratí. DPB zároveň s uzatvorením zmluvy zadal výrobcom objednávky, na základe ktorých budú vozidlá dodané v časovom rozsahu 18 až 20 mesiacov.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre