Verejná súťaž „Riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli Hradu Devín“ pozná víťaza


Múzeum mesta Bratislavy (MMB) intenzívne vníma nevyhnutnosť postupného zvyšovania návštevníckeho komfortu v rámci svojich jednotlivých expozícií. Platí to aj pre Hrad Devín, ktorý je pre MMB jednou z kľúčových rozvojových priorít. Aj preto sme v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vyhlásili verejnú výzvu na predloženie ponúk na riešenie návštevníckej infraštruktúry na Hrade Devín. Na výzvu zareagovalo viacero kvalitných architektonických ateliérov, spomedzi ktorých vzišiel ako víťazný ateliér MAPA architekti s.r.o. Ten získal najvyšší súčet bodov za kvalitu predložených referencií (napríklad projekt Revitalizácia lokálneho parku na Radlinského ulici v Bratislave či séria drevených objektov pre workshop Hellowood) a bodov za ponúknutú cenu.

Členmi a členkami odbornej poroty, ktorá posudzovala jednotlivé ponuky, boli Zuzana Palicová za MMB, Peter Lényi a Marcel Dzurilla za MIB a Juraj Blaško za Úniu grafických dizajnérov Slovenska. Pre mňa ako hodnotiteľa bolo dôležité, aby účastník preukázal skúsenosť a schopnosť kvalitne navrhovať objekty a priestranstvá drobnej mierky, a tiež navrhovať v pamiatkovom prostredí, keďže zadanie v prípade Hradu Devín si to vyžaduje. Ateliér MAPA všetko toto vo svojich doterajších realizáciách i profesijnom prístupe dobre preukázal, napríklad aj pri projekte na Radlinského ulici v Bratislave, kde museli zasadiť svoj návrh to okolia kostola Blumentál,“ uviedol Peter Lényi z MIB

Ateliér MAPA architekti s.r.o. bude v nasledujúcich mesiacoch v spolupráci s odborným tímom MMB pripravovať projekt skvalitnenia návštevníckej infraštruktúry v priestoroch hradného areálu podľa projektu, ktorého kľúčovou súčasťou je vznik nového informačno-navigačného systému. „Radi by sme návštevníkov previedli areálom Hradu Devín v jednej línii, ktorá prepojí všetky jeho dôležité miesta a časti. Najväčšou výzvou bude nájsť konkrétne materiálové a grafické riešenie celého systému, aby spolu jednotlivé časti komunikovali a zároveň boli efemérne a prirodzene zapadli do prostredia areálu,“ hovorí Ing. arch Marián Stanislav z ateliéru MAPA Architekti.

Projekt modernizácie návštevníckej infraštruktúry je súčasťou systematického rozvoja areálu Hradu Devín, na ktorom v MMB postupne pracujeme. Spoluprácu s architektmi zo štúdia MAPA osobne vnímam ako dôležitý krok v rámci tohto rozvoja. Očakávame od nej nielen samotný architektonický a grafický návrh, ale tešíme sa aj na spoločné diskusie a nové podnety, ktoré budú jej súčasťou. Zvyšovanie návštevníckeho komfortu pre nás ide ruka v ruke s ochranou pamiatkových a prírodných hodnôt. Výsledkom by tak malo byť riešenie, ktoré bude základom dlhodobo udržateľného rozvoja hradného areálu,“ hovorí Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy.

Nový informačno-navigačný systém bude podľa zadania projektu navrhnutý tak, aby odrážal potreby modernej prezentácie kultúrnych pamiatok a zároveň zohľadňoval princípy inkluzivity a prístupnosti pre čo najširšie návštevnícke spektrum. Okrem neho vzniknú v rámci projektu v areáli hradu aj nové odpočinkové zóny, zlepší sa tiež prístup návštevníkov a návštevníčok na hrad. Všetky tieto aktivity sú súčasťou cezhraničného projektu Kultúrne mosty cez rieku Morava spolufinancovaného z programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, ktorý múzeum realizuje v spolupráci s obcou Marchegg.

 

O MMB:

Múzeum mesta Bratislavy s viac ako 150-ročnou tradíciou funguje nepretržite od roku 1868. Rozsahom svojho zbierkového fondu – spravuje cca 140-tisíc zbierkových predmetov, patrí medzi najväčšie múzeá na Slovensku. Dokumentuje históriu Bratislavy od jej najstaršieho obdobia a pod jeho správu patrí 9 historických lokalít z rôznych období, charakteru a významu: Stará radnica, Apponyiho palác, Michalská veža, Hrad Devín, Antická Gerulata, (ktorá je od júla 2021 súčasťou UNESCO),  Lekáreň U červeného raka, Dom U dobrého pastiera, Múzeum J. N. Hummela a Múzeum A. Fleischmanna. Súčasťou zbierkového fondu je i hodnotný súbor literárnych zbierok, ktoré tvoria pozostalosť Janka Jesenského, a samostatná zbierka Literárny fond. MMB sa v rámci svojej programovej štruktúry usiluje atraktívnou, modernou a progresívnou formou cez historické súvislosti otvárať témy rezonujúce aj v súčasnosti. Prináša aj moderné podujatia, ktoré zasadzuje a prepája s historickými lokalitami pod svojou správou.

Súvisiaci obsah

Komentáre