Verejné prerokovanie projektov z Burzy nápadov k Občianskemu rozpočtu


Hlavné mesto ponúka Bratislavčanom/Bratislavčankám možnosť spolurozhodovania o rozpočte mesta formou občianskeho rozpočtu už od roku 2011. Najviac projektov každoročne chodí v oblasti dopravy a životného prostredia. Výnimkou nie je ani tento ročník. Do Burzy nápadov 2020 prispelo svojimi projektmi 33 občanov v 5 kategóriách:

 

  1. Doprava a komunikácie –  9
  2. Životné prostredie –  14
  3. Sociálne veci –  5
  4. Kultúra –  2
  5. Šport –  3

 

Hlavné mesto posudzuje všetky doručené návrhy a tie, ktoré spĺňajú pravidlá Občianskeho rozpočtu a sú realizovateľné, sa dostávajú do verejného prerokovania. Následne, počas dvoch týždňov od 2.-14.11.2019 bude môcť verejnosť o realizovateľných podnetoch hlasovať, a to buď elektronicky alebo osobne na podateľni magistrátu. Po tomto hlasovaní budú víťazné projekty zaradené do návrhu rozpočtu hlavného mesta na schválenie mestského zastupiteľstva hlavného mesta. 

 

Minulý rok prišlo do burzy nápadov spolu 25 návrhov projektov. Medzi úspešnými napríklad aj riešenie problému ferálnych mačiek, realizácia novej pitnej fontány v parku na Svoradovej, výsadba nových stromov, vybudovanie retenčnej nádrže na zachytávanie dažďovej vody a jej následné využívanie na zalievanie zelene, či vybudovanie bezbariérových prechodov pre chodcov a zjednodušenie pešieho pohybu.

Súvisiaci obsah

Komentáre