XX. ROČNÍK RÍMSKYCH HIER A LIMES DAY 2017 v antickej Gerulate v Rusovciach


Múzeum Antická Gerulata
Antická Gerulata v Rusovciach je unikátne miesto s pamäťou siahajúcou do staroveku a je významným tematickým múzeom Múzea mesta Bratislavy (MMB,1868). Odborným, ale aj populárno-vedným či zábavným spôsobom verejnosti približuje významnú archeologickú lokalitu a múzeum zároveň, a to nie len počas Rímskych hier, ale aj v rámci vzdelávacích programov pre školskú mládež, či organizovaním letných škôl.

Doobedňajšia časť bude ladená modernejšie a rodinné tímy môžu zase súťažiť v rôznych disciplínach. Nebude chýbať preklad obľúbených citátov, odievanie do rímskych odevov, skúšanie účesov, rozoznávanie rímskych chutí, točenie na hrnčiarskom kruhu. Opäť pre najmenších návštevníkov pripravíme rímsku škôlku.

V doobedňašom programe vystúpi v Gerulate aj v Rímskom parčíku známe Divadlo z kufra von. Jeho protagonisti – Andrej Šoltés a Martin Meľo – originálnym spôsobom, cez prizmu súčasnosti, priblížia návštevníkom starovekú rímsku civilizáciu.

Oživením programu budú aj vystúpenia 50 detí zo súkromnej Základnej umeleckej školy v Rusovciach na Balkánskej ulici.

Veríme, že si nikto nenechá ujsť slávnsotný sprievod cisára, cisárovny, Rimanov, Rimaniek a ich detí, legionárov. Na svoju púť z Gerulaty po Maďarskej ulici až do parku kaštieľa v Rsuovciach sa pustí sprievod o 13:00 h. Bude to zážitok, kedy opäť prídu Rimania a usadia sa na chvíľu v Rusovciach. Veíme, že ich domáce obyvateľstvo privíta a pokiaľ má doma niekto tuniku, alebo si dokáže vyrobiť tógu, nech sa pridá k zástupu Rimanov – nadšencov z piatich krajín sveta pod taktovkou Tovarišstva starých bojových umení a remesiel.

Park kaštieľa v Rusovciach


Od 14:00 h bude v parku bohatý program, ktorý sa bude každú hodinu obmieňať.

Pripravené sú remeslené stánky aj stánky s občerstvením. „Chlieb a hry“ čakajú na všetkých, ktorí zavítajú na celoddený program: doobeda do Gerulaty a poobede do parku kaštieľa v Rusovciach pozývajú aj moderátori Patrrícia Garajová Jarjabková a Juraj „Šoko“ Tabaček.

LIMES DAY – 4. ročník a obľúbený ARCHEOBUS


Limes Day je podujatie, ktoré má upozorniť na rímske pamiatky na hranici pozdĺž Dunaja, Limes Romanus, ktorú tvorila reťaz rímskych táborov spojených cestami. Tie nás skoro pred 2000 rokmi zjednotili v rámci jednej Rímskej ríše. Jeho zámerom je propagovať najmä doposiaľ málo navštevované rímske pamiatky na Limes Romanus, ako aj dosiahnuť ich zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Cez netradičné podujatia zapojiť do spoznávania čo najväčšie množstvo ľudí všetkých vekových kategórií.

Najväčším lákadlom bude aj tento rok ARCHEOBUS. Voľné vstupenky si verejnosť môže vyzdvihnúť od 31. 8. – 7. 9. 2017, pondelok – nedeľa 9:00 h – 19:00 h v Turistickom informačnom centre, Klobučnícka 1, Bratislava. Viac info v skladačke k Rímskym hrám a Limes day a na http://muop.bratislava.sk/

OBZRETIE DO MINULOSTI RÍMSKYCH HIER


Projekt Rímske hry vznikol ako nenápadné podujatie pod názvom Rimania na Dunaji. Pôvodne rodinný typ celodenného programu prerástol postupne do celomestského rozmeru s presahom do ďalších regiónov Slovenska a napokon aj zahraničia. MMB ho za účasti Hlavného mesta SR Bratislavy organizuje už od roku 1998 a tento rok pripravuje jubilejný XX. ročník.

Hlavným cieľom dvadsiatich ročníkov bolo vytvoriť u bežných návštevníkov primárne záujem a následne vzťah ku Gerulate v Rusovciach ako významnej pamiatke kultúrno-historického dedičstva a uvedomenia si jej významu vo vzťahu k LIMES ROMANUS.

Koncepcia programov sledovala jednotlivé oblasti života a myslenie ľudí v starovekom Ríme. Každý ročník sa vyznačoval inou témou. V ostatných dvoch ročníkoch sme využili najmodernejšie technológie na priblíženie života v starovekom Ríme a dokonca sme vytvorili program so súťažami pre vekovú kategóriu 2 – 6 rokov pod názvom Rímska škôlka.

Prvé ročníky stavili najmä na zručnosť návštevníkov a postupne viac aj na ich vedomostnú úroveň. Dramaturgička podujatia sa vždy zameriavala na každodennosť Rimanov – bývanie, odievanie, oslavy, stravovanie. No vniesla aj pohľady na rozvoj vedy, vojenskej techniky, umenia – tanca, divadla, hudby. Vytváranie odborných textov vychádzalo z určenej témy a zbierkových predmetov vystavených v expozícii múzea. Návštevníci oceňovali priblíženie myšlienok filozofov v podobe prekladov latinských citátov. Nesmierny záujem bol aj o remeslá, najmä točenie na hrnčiarskom kruhu a výtvarné ateliéry.

Do pamäti návštevníkov sa zapísali najmä Rímske hry v rokoch 2006 – scenár Peter Koza a Hella Jurikovič a 2007 – scenár a réžia Ivonne Vávrová s módnou prehliadka od antiky po súčasnosť. Spektakulárne programy sa konali pri príležitosti obnovy Gerulaty v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG III Rakúska republika – Slovensko 2004 - 2006.

Základom hlavného programu každého ročníka boli vystúpenia gladiátorov a legionárov v zbroji a výstroji ako najobľúbenejšie prvky celodenného programu. Tieto zložky pripravuje úspešne Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel pod vedením Petra Kozu. Neskôr program rozšíril aj o úspešné tzv. Rímske chute a prácu s detským návštevníkom.

Najväčšie čaro podujatia spočíva v súťažení detí a neskôr celých rodinných tímov, ktoré získavajú bodové ohodnotenie a odmeňovanie víťazov.

Rímske hry to je aj tvorba rekvizít, pomôcok, neskutočného množstva odevov. Múzeum pri ich tvorbe spolupracovalo so špičkovou výtvarníčkou Hellou Jurikovič a TOSTABUR.

Odbornú garanciu preberá neúnavne archeologička MMB, Gerulata Rusovce, Jaroslava Schmidtová. Dramaturgičkou Rímskych hier je stabilne Beáta Husová. Neodmysliteľnú spoluprácu poskytuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

Na úplný záver treba dodať, že ide o kolektívny projekt zamestnancov Múzea mesta Bratislavy, bez ktorých by ani jeden ročník nebol dokonalý.

Nech žijú jubilejné Rímske hry 2017!


Zdroj: Múzeum mesta Bratislavy

Súvisiaci obsah

Komentáre