Stav drevín si vyžaduje orezy

„Súčasný stav drevín zistený arboristami je natoľko vážny, že hlavné mesto pristúpi na základe posudku a záverov k orezu posudzovaných drevín na celej monitorovanej ploche.“

Hlavné mesto nechalo v januári 2019 vypracovať pre potrebu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti v CHA Horský park arboristický posudok. Na posúdenie bola určená plocha, ktorá v súvislosti s pripravovaným programom starostlivosti predstavuje takmer 50 percent plochy a jej primárna funkcia bude definovaná ako edukačno-rekreačná. Ide o plochu, ktorá je v súčasnosti návštevníkmi najviac navštevovaná a nachádzajú sa v nej prvky drobnej architektúry. Ide o najfrekventovanejšie navštevovanú časť, kde je potrebné zabezpečiť starostlivosť o stromy a musí byť zabezpečená ich prevádzková bezpečnosť. Starostlivosť o toto územie musí plne rešpektovať aj ostatné súvislosti celého ekosystému.

V hodnotenom území boli postupne prechádzané všetky chodníky  a kontrolované dreviny v ich blízkosti. Nachádza sa tu veľké množstvo stromov, ktoré bezprostredne ohrozujú návštevníkov Horského parku, vo veľkej miere majú preschnuté koruny, odumreté alebo vážne poškodené kostrové konáre, odumreté časti konárov a korún. Tie sú často zakliesnené v korunách okolitých stromov, častokrát nad chodníkmi, detskými ihriskami a lavičkami. V mnohých prípadoch boli zistené vážne defekty kmeňa, báze kmeňa a odhnívajúce koreňové nábehy. Na mnohých drevinách sa vyskytujú rozsiahle dutiny na kmeňoch a hrozí tak akútne riziko zlomu stromu. Množstvo odumretých drevín je ponechaných na prirodzený rozklad v prírodnom prostredí, avšak nachádzajú sa v dopadovej ploche chodníkov.

Orezy je nevyhnutné zabezpečiť nakoľko predstavujú ohrozenie prevádzkovej bezpečnosti. Hlavné mesto orezy vykoná už od 22. apríla a budú trvať približne štyri týždne. Vykonávajú ich skúsení arboristi, a to ako lezeckými technikami tak z vysokozdvižnej plošiny.


Hlavné mesto žiada návštevníkov Horského parku o zvýšenie opatrnosti pri jeho návšteve.