Stratégia mestské podniky

Hlavné mesto SR Bratislava má majetkovú účasť vo viacerých spoločnostiach, ktoré mestu poskytujú služby a zabezpečujú spoločný výkon niektorých politík (mestský podnik). Tento dokument obsahuje manažérske zhrnutie politiky a stratégie mesta vo vzťahu k mestským podnikom s ohľadom na nasledovné (i) depolitizácia riadenia mestských podnikov; (ii) zabezpečenie účinnej kontroly mestských podnikov mestom; (iii) zabezpečenie súčinnosti mestských podnikov pri zavádzaní viacerých politík mesta v oblasti pôsobenia mestských podnikov; (iv) zabezpečenie výkonu zo strany mestských podnikov a ich manažmentu a náležitého odmeňovania založeného na výkone; (v) posilnenie kontrolných a manažérskych kapacít na magistráte mesta.

Výberové konania predsedov a členov predstavenstiev mestských podnikov a riaditeľov príspevkových organizácií