Strategická podpora kultúrnych podujatí

Podpora je určená pre etablované kultúrne podujatia realizované v hlavnom meste - kultúrne festivaly, prehliadky a pod., ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrnej ponuky mesta. Zároveň ide o podujatia, ktoré majú potenciál stať sa súčasťou identity mesta (alebo už súčasť identity tvoria), a ktoré majú potenciál multiplikačných efektov pre mesto – generujú sekundárne príjmy, ekonomický a spoločenský rozvoj mesta. Podujatia musia stabilne fungovať a byť realizované minimálne 3 roky a trvať aspoň 2 dni.

Ideálne podujatia také, ktoré majú významný vzťah k mestu Bratislava, zameriavajú sa na rozvoj originality umenia a rozvoj konkrétneho priestoru v rámci mesta Bratislava, oživujú verejný priestor, rozvíjajú nové trendy, žánre, prepojenie a spoluprácu občianskej spoločnosti. Majú široký dosah nielen na území mesta Bratislavy ale aj v rámci Slovenskej republiky a zahraničia. Zapájajú do svojej činnosti uznávaných umelcov a odborníkov a dokážu zrozumiteľne, konkrétne a dôveryhodne formulovať ciele a vízie, ako aj dlhodobú udržateľnosť projektu.

Podpora nie je určená pre podujatia, kde je kultúra sprievodnou časťou podujatia. Zároveň nebudú podporené podujatia s lokálnym významom, napriek účinkovaniu umelcov zo zahraničia (jarmoky, vinobrania a iné).

Žiadateľ si môže podať v termíne od 21.12.2021 do 18.1.2022 maximálne jednu žiadosť prostredníctvom odoslania formulára v registračnom systéme e-grant a následne i poštou.

V roku 2022 hodnotili žiadosti  v programe Strategická podpora kultúrnych podujatí  nasledujúci hodnotitelia a hodnotiteľky: Mgr. Silvia Hroncová (externá-odborná verejnosť), Mgr. art. Zuzana Hekel (externá-odborná verejnosť), Mgr. Michal Hvorecký (externá-odborná verejnosť), Mgr. Zuzana Ivašková (interná-vedúca oddelenia kultúry), Mgr. Katarína Hulíková (interná-riaditeľka BKIS), Mgr. Matej Vagač (interný-poslanec mestského zastupiteľstva, predseda Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva), Mgr. Jakub Kmeť (interný-riaditeľ kancelárie primátora). 

Registrácia do elektronického systému TU.


Priamy prenos z prezentácií žiadateľov v programe Strategická podpora kultúrnych podujatí 2022 2. kolo