Výsledky posudzovaných žiadostí o udelenie grantu na podporu kultúry Ars Bratislavensis

Iné úradné oznamy
31.05.2019
Výsledky posudzovaných žiadostí o udelenie grantu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 s termínom uzávierky 31.12.2018
31.12.2019
31.12.2019
Oddelenie kultúry