Súbor už nie je zverejnený.

Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 24.11.2022

Údržba komunikácií
24.11.2022
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 24.11.2022
09.12.2022
10.12.2022
Oddelenie správy komunikácií