Výberové konanie na pozíciu: Referent pre kontrolnú a ekonomickú činnosť na Sekcii sociálnych vecí

Výberové konania a zamestnanie
24.11.2022
Výberové konanie na pozíciu: Referent pre kontrolnú a ekonomickú činnosť na Sekcii sociálnych vecí
16.12.2022
24.11.2022
Oddelenie ľudských zdrojov