Súbor už nie je zverejnený.

Dražba bytu č. 26, Jána Smreka 26, k.ú. Devínska Nová Ves

Dražba
24.11.2022
Dražba bytu č. 26, Jána Smreka 26, k.ú. Devínska Nová Ves
13.12.2022
14.12.2022
Sekcia správy nehnuteľností oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností