Denné hlásenie 1.12.2022

Údržba komunikácií
01.12.2022
Denné hlásenie - zoznam služieb vykonávaných zmluvným dodávateľom A.I.I. Technické služby, s.r.o. na deň 1.12.2022
31.12.2022
01.01.2023
Oddelenie správy komunikácií