Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 1.12.2022

Údržba komunikácií
01.12.2022
Zoznam služieb vykonávaných Komunálnym podnikom na deň 1.12.2022
31.12.2022
01.01.2023
Oddelenie správy komunikácií