Výberové konanie: Referent prevádzky a správy parkovacích zón

Výberové konania a zamestnanie
01.12.2022
Výberové konanie na pozíciu: Referent prevádzky a správy parkovacích zón /samostatný odborný referent/ referátu prevádzky parkovacej politiky na sekcii dopravy
16.12.2022
17.12.2022
Oddelenie ľudských zdrojov