Územný plán zóny Brnianska - Patrónka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
01.12.2022
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu
16.12.2022
17.12.2022
Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry