SEA - Územný plán zóny Krahulčia 2020

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
23.01.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
07.02.2023
23.01.2023
Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry