Rozhodnutie, prerušuje kolaudačné konanie, " Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever "

Verejné vyhlášky
23.01.2023
Rozhodnutie, prerušuje kolaudačné konanie, " Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever ", k.ú. Jarovce, SO 041 Rekultivácia opusteného úseku vetvy v križovatke "Jarovce
07.02.2023
23.01.2023
Sekcia výstavby