„PETRŽALKA CITY - lokalita A (Chorvátske rameno-Hálova-Rusovská cesta), 2. etapa - súbor stavieb Bratislava, Petržalka – SO 03 Objekt „B“ – hromadná garáž a športové centrum, SO 04 Administratívna budova „C“

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
16.03.2023
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
30.03.2023
31.03.2023
Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry