Rozhodnutie - dodatočné stavebné povolenie - Most SNP

Stavebné povolenia
17.03.2023
Dodatočné stavebné povolenie stavby "Stavebné úpravy na odstránenie havarijného stavu nástupného priestoru do reštaurácie UFO na Moste SNP v Bratislave", stavební: Zemegula s.r.o.
01.04.2023
17.03.2023
Sekcia dopravy oddelenie dopravných povolení