Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva 23.03.2023

Mestská rada a zastupiteľstvo
17.03.2023
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva 23.03.2023
24.03.2023
25.03.2023
Oddelenie činností mestskej rady a mestkého zastupiteľstva