Územný plán zóny Prievoz - západ

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
17.03.2023
SEA - oznámenie o strategickom dokumente.
04.04.2023
17.03.2023
Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry