SEA Územný plán zóny Prievoz – východ, mestská časť Bratislava - Ružinov

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
17.03.2023
SEA - oznámenie o strategickom dokumente.
03.04.2023
17.03.2023
Oddelenie environmentalistiky a technickej infraštruktúry