Uzávera Mlynské Nivy

V súvislosti s dopravnými obmedzeniami od 15.2.2019 platia nasledovné zmeny:

Po Páričkovej ulici v úseku Mlynské Nivy - Svätoplukova jazdia len vozidlá MHD a vozidlá TAXI služby.

Cez Páričkovu ulicu jazdia linky č. X72, 50, 205.

Cez Landererovu ulicu jazdí linka č.. 70.

Linka č. 88 a č. 21 končiace pri bývalej autobusovej stanici zostanú bez zmeny.

Výluka linky 87: Počas výluky sú obsluhované všetky stále zastávky tejto linky. V smere z Petržalky do Ružinova premáva od zastávky Prístav cez Plynárenskú, Mlynské nivy a Bajkalskú bez zastavenia a od zastávky Lúčna ďalej po svojej trase. V smere z Ružinova do Petržalky bude jazdiť v rovnakých intervaloch, ale s upravenou trasou. Po obslúžení zastávky „Prievozská“ na Bajkalskej ulici zabočí vpravo na ulicu Mlynské nivy, kde bude približne 70 m za križovatkou s Bajkalskou ulicou zriadená náhradná zastávka „Prístavný most“. Pokračovať bude v smere na Plynárenskú ulicu a následne na Prístavnú ulicu, kde sa obratom pri čerpacej stanici pohonných hmôt napojí od zastávky „Prístav“ na svoju stálu trasu.

Na Páričkovej ulici sú dve zastávky MHD - pri budove VÚB Banky (Autobusová stanica) a pri križovatke so Svätoplukovou ulicou (Cvernovka).

V rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) môžu cestujúci využiť aj linky SlovakLines z regiónu, ktoré jazdia po Gagarinovej. Platí štandardný cestovný lístok či električenka. Cestovné lístky na regionálne autobusy dopravcu SAD Dunajská Streda (mimo IDS BK) je nutné zakúpiť si u vodiča. Regionálne linky stoja na najdôležitejších zastávkach vo Vrakuni a na Gagarinovej ulici vrátane zastávky Cintorín Vrakuňa.

Idem na bicykli

  • Na Páričkovej ulici, medzi ulicami Svätoplukova a Karadžičova, je pre cyklistov povolená obojsmerná jazda.

Idem peši

Chodci môžu využiť nasledovné chodníky:

  • Na ulici Mlynské Nivy chodník popri Twin City.
  • Prepojenie nových zastávok MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice je zabezpečené cez ulicu Mlynské Nivy chráneným chodníkom na úrovni bývalej zastávky MHD.
  • Na Svätoplukovej ulici je uzavretá časť chodníka popri stavenisku novej autobusovej stanice a prevedený bude na druhú stranu ulice s pokračovaním na Košickú ulicu.

Prečo je MHD najlepším
liekom na bratislavskú
zápchu?

Najrýchlejšia doprava v zápche

Verejná doprava je najrýchlejší spôsob prepravy na kritických úsekoch počas uzáver. Pokiaľ v minulosti trval prejazd Gagarinovou ulicou v špičke cca 30 min., MHD v špičke prechádza priemerne za 10 minút.

Nové vyhradené buspruhy

Zriadili sme nové bus pruhy, aby doprava s najväčšou kapacitou mala preferenciu a z veľkej časti sa vyhla zápcham.

Prehľad realizovaných bus-pruhov na komunikáciách dotknutých obmedzeniami:

Gagarinova - pruh s dopravným obmedzením (zákaz jazdy osobných vozidiel) smer do centra: Od ČS Shell na Popradskej po existujúci bus-pruh (zastávka MHD Pažitková) Smer do Vrakune: Od Mierovej po zastávku MHD Cintorín Vrakuňa (okrem priestoru križovatky Gagarinova x D1 a priestoru križovatky Gagarinova x Tomášikova).

Popradská – bus-pruh
Smer do Vrakune: Od Malého Dunaja po križovatku Popradská x Ul. Svornosti (predradenie v križovatke)

Košická (úsek Landererova - Ml. nivy) – bus-pruh obojsmerne

Bajkalská (podjazd pod Prievozskou) – bus-pruh v podjazde obojsmerne na zlepšenie zaraďovania vozidiel od Prievozskej a zároveň preferenciu MHD, keďže je v týchto mesiacoch jedna z najzaťaženejších (tento bus-pruh nebol osobitne ohlasovaný, keďže nemá taký význam pre verejnú dopravu ako preferencia verejnej dopravy na Gagarinovej).

Bajkalská (križovatka s D1) - v smere od Slovnaftskej do Bajkalskej sú namiesto jedného pruhu dva, pričom ten pravý bude slúžiť ako bus-pruh pre zvýšenie bezpečnosti pri preraďovaní do zastávky Prístavný most.

3 úseky na vjazde do Vajnôr - na nadjazde nad Cestou na Senec a na Tuhovskej ulici. Šírkové pomery komunikácií umožňujú vytvoriť bus pruhy bez potreby zníženia celkového počtu jazdných pruhov. Opatrenie tak nebude obmedzovať autá a malo by priniesť zrýchlenie cestovania ľudom prostredníctvom MHD liniek 53, 56 a 65.

5-násobná prepravná kapacita

Na najkritickejšej Gagarinovej ulici môže prejsť v špičke jedným pruhom autami za hodinu cca 900 ľudí. Súčasná kapacita verejnej dopravy však dokáže v tom istom čase prepraviť jedným pruhom 4 700 ľudí.