Verejné osvetlenie - poruchová služba

Poruchy verejného osvetlenia hláste na dispečing spoločnosti Siemens, ktorý prevzal nonstop službu na tel.: +421 2 638 101 51

24-hodinový dispečing - hlásenie porúch: aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných uliciach

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach vášho mesta. Verejné osvetlenie, Siemens s.r.o., Lamačšká cesta 3/A, 841 04 Bratislava, tel: +421 259 683 019, fax: +421 259 685 044, www.siemens.sk/osvetlenie, +421 263 810 151


Verejné osvetlenie patrí medzi niekoľko životne dôležitých prvkov, ktoré dávajú každému mestu správnu atmosféru. Aj tie najkrajšie ulice s cennými, nádherne zreštaurovanými budovami by boli bez osvetlenia zaujímavé iba spolovice. Verejné osvetlenie v dnešnej modernej dobe však nie je iba nevyhnutnou súčasťou mestského centra, ale aj neodmysliteľnou podmienkou fungovania celého dopravného systému každej metropoly.

Problematiku správy, prevádzky a údržby systému osvetlenia v Bratislave upravuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/1998 o verejnom osvetlení na území hlavného mesta. Všetky poruchy verejného osvetlenia môžu občania nahlásiť na dispečing spoločnosti Siemens, ktorý na základe zmluvy s mestom prevzal aj nepretržitú 24-hodinovú službu na tel. čísle: +421 263 810 151