Volené orgány

Poslanecké kluby

volebné obdobie 2018 – 2022 (stav od mája 2021)


Klub nezávislých poslancov

1. Martin Kuruc – predseda
2. Martin Chren
3. Jozef Uhler
4. Katarína Augustinič

Sas-OKS-NOVA

1. Zuzana Aufrichtová - predsedníčka
2. Peter Cmorej
3. Gábor Grendel
4. Ján Karman

Team Vallo

1. Igor Polakovič - predseda
2. Michal Brat
3. Tatiana Kratochvílová
4. Jakub Mrva
5. Tomáš Palkovič
6. Jakub Vallo
7. Lenka Antalová Plavuchová
8. Jana Poláčiková
9. Peter Strapák
10. Lucia Štasselová
11. Matej Vagač
12. Roman Lamoš
13. Martin Vlačiky
14. Monika Debnárová
15. Milan Vetrák
16. Drahan Petrovič

Naša Bratislava

1. Dana Čahojová – predsedníčka
2. Branislav Záhradník
3. Peter Lenč
4. Ján Hrčka

Team Bratislava - Zmena zdola (Team BA-ZZ)

1. Zdenka Zaťovičová - predsedníčka
2. Juraj Káčer
3. Gabriela Ferenčáková
4. Ľuboš Krajčír
5. Jozef Krúpa
6. Rastislav Kunst
7. Alžbeta Ožvaldová
8. Elena Pätoprstá
9. Peter Hochschorner

Nezaradení

1. Adam Berka
2. Ján Buocik
3. Peter Pilinský
4. Ján Bučan
5. Radovan Jenčík
6. Rastislav Tešovič
7. Soňa Svoreňová
8. Tomáš Korček

Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
Bratislavy na rok 2022