Výberové konania členov predstavenstiev mestských podnikov a organizácií

Dokumenty k výberovým konaniam


Ukončené výberové konania:

-> Výberové konanie: predseda predstavenstva - CEO Technické siete Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy

-> Výberové konanie: riaditeľ/ka Múzea mesta Bratislavy

Odvoz a likvidácia odpadu

-> Výberové konanie: člen predstavenstva CFO OLO

Bratislavská vodárenská spoločnosť

-> Výberové konanie: člen predstavenstva CSO BVS

Mestský parkovací systém, s.r.o.

-> Výberové konanie: Riaditeľ/ka MPS

MARIANUM - PREDĹŽENÉ

-> Výberové konanie: Riaditeľ/ka MARIANUM

Odvoz a likvidácia odpadu

-> Výberové konanie: Predseda/níčka predstavenstva Odvoz a likvidácia odpadu - OLO, a.s. 

Metropolitný inštitút Bratislavy

-> Výberové konanie: Riaditeľ/ka MIB

Dopravný podnik Bratislava

-> ČLEN PREDSTAVENSTVA – CFO

Mestská polícia

-> Náčelník/čka Mestskej polície (opakované výberové konanie)

ZOO Bratislava

-> Riaditeľka ZOO

Mestská polícia

-> Náčelník/čka Mestskej polície

Mestský ústav na ochranu pamiatok

-> Riaditeľ/ka Mestského ústavu na ochranu pamiatok

Múzeum mesta Bratislavy

-> Riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Mestská knižnica v Bratislave

-> Riaditeľ Mestskej knižnice

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení - STaRZ

-> Riaditeľ STaRZ

Galéria mesta Bratislavy

-> Riaditeľka GMB

Generálny investor Bratislavy

-> Riaditeľ GIB

Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board

-> Predseda predstavenstva BTB

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

-> Riaditeľka BKIS

Metropolitný inštitút Bratislava

-> Riaditeľ/ka MIB

Marianum

-> Riaditeľ Marianum

Odvoz a likvidácia odpadu

-> Predseda predstavenstva OLO

-> Člen predstavenstva CFO OLO

-> Člen predstavenstva CTO OLO

Bratislavská vodárenská spoločnosť

-> Predseda predstavenstva BVS

-> Člen predstavenstva CFO BVS

-> Člen predstavenstva CTO BVS

-> Člen predstavenstva CSO BVS

Dopravný podnik Bratislava

-> Predseda predstavenstva DPB

-> Člen predstavenstva CFO DPB

-> Člen predstavenstva CTO DPB

-> Člen predstavenstva CIO DPB

Metro

-> Predseda predstavenstva Metro

Mestské lesy v Bratislave

-> Riaditeľ MLB