Výkonné orgány

Organizačná štruktúra volených orgánov a magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

Samosprávu Bratislavy vykonávajú obyvatelia:
  • orgánmi Bratislavy (alebo „mestské orgány“),
  • orgánmi mestských častí (alebo „miestne orgány“),
  • hlasovaním obyvateľov Bratislavy alebo mestskej časti,
  • verejným zhromaždením obyvateľov Bratislavy alebo mestskej časti.
Mestské orgány sú:
  • Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  • Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy