Výsledky vybavenia petícií

Petičné právo patrí k základným právam a slobodám a predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Prostredníctvom uplatnenia tohto práva sa môžu občania vyjadriť k rôznym otázkam verejného života.