Význam značiek na obaloch

Význam značiek na obaloch: Dočisťovanie stojísk: Bratislava

Označenie obalu podľa materiálového zloženia alebo označenie obalu údajom o materiálovom zložení slúži na uľahčenie zberu. Informuje nás ako správne triediť obaly po ich použití podľa ich charakteru a zloženia a zároveň nás informuje o miestach, na ktoré ich máme uložiť pre účely opätovného použitia a zhodnocovania vrátane recyklácie, príp. o zákaze ich zmiešania s inými odpadmi.

Význam značiek na obaloch: Dočisťovanie stojísk: Bratislava

Význam značiek na obaloch: Dočisťovanie stojísk: Bratislava

Od 1.1.2004 je povinné označovanie obalov značkami, ktoré nás informujú:

  • z akého materiálu je obal vyrobený, 
  • či je obal opakovane použiteľný alebo nie, 
  • či je obal zálohovaný, 
  • o spôsobe nakladania s obalom.