Základné umelecké školy

Základné umelecké školy sú prvým stupňom umeleckého vzdelania potrebným na prípravu pre umelecké školy. Majú odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný. Niektoré už aj mediálny odbor. Majú, ako všetky školy, štátom stanovené učebné plány a osnovy. Na rozdiel od Centier voľného času, kde môžu byť tiež hudobné, tanečné, výtvarné aj dramatické krúžky (nie odbory). Ak máte dieťa, u ktorého pozorujete talent - či už na hudobný nástroj, spev či výtvarnú - rozhodne navštívte najbližšiu ZUŠ. Len tu ho bude môcť vaše dieťa naplno rozvinúť. Garantujú vám to odborne vzdelaní VŠ pedagógovia.